Het bedrijfsleven is zwaar getroffen door de Covid-19 pandemie. Los van de reguliere operaties zitten onze leden sinds de komst van de Covid-19 pandemie met specifieke issues. Eén daarvan is het houden van fysieke Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders. Velen hebben de Statuten getoetst en blijkt uit de toetsing, dat een aantal Statuten niet voorzien in Virtuele Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders. Virtuele Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders zijn veilig genoeg om de genoemde vergaderingen te kunnen organiseren, maar momenteel lopen bedrijven het risico door de aandeelhouders zelf te worden teruggefloten, vanwege het ontbreken van deze statutaire voorzieningen.

Statuten aanpassen kost tijd, en het proces zal de werkdruk op de desbetreffende autoriteiten ook doen toenemen, met alle gevolgen van dien.

Om deze reden heeft de VSB minister Justitie en Poltie, Kenneth Amoksi benaderd. Gezien het praktisch efficiënter zou werken, is verzocht om Virtuele Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders vanuit de wetgeving te kunnen ondersteunen.

Het beroep is gericht op:

  1. het acuut verstevigen van de rechtsgrond voor het organiseren van Virtuele Vergaderingen middels een spoed regeling;
  2. het introduceren van voornoemde rechtsgrond voor toekomstige Statuten;
  3. deze regeling ook te doen gelden voor andere rechtspersonen dan alleen Naamloze Vennootschappen

*Foto: Voorbeeld

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.