De Verenigde Naties herdacht dit jaar haar 75 jarig bestaan en in dat kader werden internationaal verschillende activiteiten ontplooid. Op nationaal niveau is gemeend om in het kader van de Dag van de Verenigde Naties op 24 oktober een hele week (19-24 oktober 2020) in het licht van de Verenigde Naties te plaatsen, waarbij verschillende activiteiten zijn uitgevoerd.

Tijdens de ‘UN75 High-Level Intergenerational Dialogue’, vond er een uitwisseling plaats van ideeën tussen jongeren, beleidsmakers, de Verenigde Naties organisatie in Suriname (UNCT), de Private Sector en andere stakeholders.

Het VSB-bestuur werd vertegenwoordigd door mw. Anuskha Sonai die tevens voorzitter is van de ICT-Associatie Suriname.

Jongeren organisaties hebben hun inzichten en wensen m.b.t. SDG’s en rol van jongeren gepresenteerd. Ze hebben gevraagd naar meer kansen en meer betrokkenheid van hun in het beleid van de overheid en meer CSR vanuit de private sector. Er was een sterke focus op wat de overheid moet doen voor jongeren, kwaliteitsonderwijs, sport en een veilige omgeving. Veilig om anders te zijn (LGBTQI), aanpak huiselijk geweld tegen vrouwen.

Mw. Sonai gaf aan dat de private sector de rol van jongeren in een gezonde economie erkent en dat we altijd proberen zoveel mogelijk te helpen. Ook probeert de private sector haar bedrijfsvoering in te richten op een manier die in duurzame ontwikkeling resulteert.

“Covid-19 heeft ons ook getroffen, maar ook geleerd dat we zaken anders moeten doen. We moeten innoveren en als je over innovatie praat heb je het over nieuwe inzichten. Je kan dat bereiken door jongeren als een klankbord in te zetten en ook op andere manieren te betrekken. We zijn altijd bereid om meer te helpen waar het kan, zegt mw. Sonai.

De dialoog vond plaats op zaterdag 24 oktober 2020, op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking.

Het thema van de ‘UN75 High-Level Dialogue’ luidt: ‘Achieving the SDG’s in the wake of COVID-19’.

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.