Op vrijdag 30 oktober 2020 hebben vertegenwoordigers van IAMGOLD/Rosebel Gold Mines (“Rosebel”), de Minister van Natuurlijke Hulpbronnen, het traditioneel gezag en overige vertegenwoordigers van Nieuw Koffiekamp, hun commitment bevestigd om in partnerschap te zullen blijven werken aan duurzame ontwikkeling van de dorpsgemeenschap. Ook hebben partijen zich gecommitteerd aan een veilige, efficiënte en verantwoordelijke manier van goudproductie. Daarbij is eveneens de situatie van illegale goudwinningsactiviteiten op de concessie van Rosebel, in het bijzonder de Royal Hill pit, besproken.

Het is helaas nog dagelijks zo dat goudzoekers, de zgn. “Oekemmangs”, zonder toestemming de Royal Hill pit van Rosebel binnendringen, op zoek naar goudhoudend erts. De handelingen van de Oekemmangs vormen een uiterst groot gevaar voor de veiligheid van zowel de werknemers van Rosebel en diens dienstverleners, alsook voor de Oekemmangs zelf. Dit heeft ook grote gevolgen voor de productie en inkomsten van zowel het bedrijf als haar aandeelhouders: IAMGOLD en de Republiek van Suriname.

Vertegenwoordigers van Nieuw Koffiekamp hebben aangegeven ook enorme schade te ondervinden van de handelingen van de Oekemmangs die o.a. Nieuw Koffiekamp, vanwege de ligging, als toegang naar de concessie van Rosebel gebruiken. De vertegenwoordigers hebben aangegeven dit af te keuren en committeerden zich om het probleem gezamenlijk met Rosebel en de overheid aan te pakken. Er wordt grote waarde gehecht aan de goede relatie en samenwerking met Rosebel, en de aanwezigheid van Oekemmangs mag deze relatie niet verstoren.

In aanwezigheid van de Minister van Natuurlijke Hulpbronnen, David Abiamofo, hebben de vertegenwoordigers van Nieuw Koffiekamp zich gedistantieerd van de Oekemmangs die illegaal het concessiegebied van Rosebel betreden en activiteiten ontplooien. Nieuw Koffiekamp zal zich ertoe inzetten om zoveel mogelijk te voorkomen dat Oekemmangs het mijngebied via het dorp betreden.

De Minister heeft benadrukt dat het bedrijf ongehinderd en op een veilige manier haar mijnactiviteiten moet kunnen uitvoeren. Ook het belang van gelijkwaardig partnerschap en gemeenschappelijk overleg tussen alle betrokkenen evenals diversificatie en ondernemerschap ter ontwikkeling van de gemeenschappen, is besproken.

Rosebel vervult een belangrijke rol in de economische ontwikkeling en sociaal welzijn van haar stakeholders middels werkgelegenheid, lokale inkoop van goederen en diensten, sociale investeringen en het betalen van o.a. belastingen en royalties. Het bedrijf biedt werkgelegenheid aan ruim 2000 werknemers en contractors. Ruim 96% van het personeelsbestand bestaat uit Surinamers, waarvan 34% afkomstig zijn uit de omliggende dorpsgemeenschappen in Brokopondo.

Het bedrijf biedt via de Rosebel Community Fund de mogelijkheid om in partnerschap te blijven werken aan projecten zoals schoon drinkwater, elektriciteitsvoorziening en capaciteitsopbouw maar ook ondersteuning aan projecten gericht op economische diversificatie en het genereren van inkomsten voor o.a. de dorpsgemeenschappen. Rosebel is gecommitteerd aan haar Zero Harm policy en zal blijven werken aan de veiligheid, gezondheid en welzijn van haar werknemers en alle omliggende gemeenschappen.

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.