Op woensdag 4 november heeft dhr. André van Ommeren, directielid van Internationale Programma’s van het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een bezoek gebracht aan de VSB. Het RVO is een Nederlandse overheidsorganisatie die werkt aan een duurzame en economische sterke samenleving. Het accent bij ondernemen wordt gelegd op duurzaamheid, de agrarische sector en innovatief ondernemen.

Binnen de afdeling Internationale Programma’s worden Nederlandse bedrijven geholpen om met het buitenland zaken te doen. De organisatie heeft veel specialisten die naar de gehele productie keten kijken en helpt bij het oplossen van de problemen van de ondernemers. In dit kader zijn er ook mogelijkheden voor buitenlandse bedrijven om zaken te doen met Nederland.

Dhr. van Ommeren is in Suriname om na te gaan hoe zijn organisatie kan samenwerken met de Surinaamse regering en het bedrijfsleven. In dit kader kunnen Surinaamse bedrijven die een Nederlandse counterpart (b.v. handelsrelatie) hebben, in aanmerking komen voor ondersteuning. Vanwege de hernieuwde diplomatieke banden die dit jaar zijn aangegaan tussen de Ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen, kan er aan de overheid institutionele versterking geboden worden in de vorm van capaciteitsopbouw en technische assistentie op het gebied van Rechtstaat, Democratie en Governance. Er zijn ook gesprekken gevoerd met de Minister van Economische Zaken Ondernemerschap en Technologische Innovatie om na te gaan hoe RVO kan helpen om de economische ontwikkeling van ons land te ondersteunen.

Het RVO werkt naast de overheid ook met bedrijfsleven organisaties en individuele ondernemers. Belangrijk voor Surinaamse ondernemers is om een Nederlandse counterpart te hebben waarmee zaken gedaan wordt. In dit kader verwijst dhr. van Ommeren naar een Handelsmissie dat vanuit Nederland naar Suriname in de maak is en een Business Forum dat uitgaat van de Ministeries van Buitenlandse Zaken van beide landen. Het is van belang dat de ondernemers zich aanmelden, zodat de behoefte en counterparts worden geïdentificeerd. Als Surinaamse bedrijven een Nederlandse counterpart hebben gevonden om zaken mee te doen, kunnen de Nederlandse bedrijven zich bij de organisatie aandienen voor ondersteuning in de vorm van TA en financiering.

Geïnteresseerden kunnen naar de website van de organisatie gaan en gericht kijken naar het item Dutch Good Growth Fund (DGGF) .

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.