De VSB schreef de minister van Justitie en Politie op 21 oktober 2020 inzake het problematiek rondom het houden van een virtuele AVA’s in Suriname.

Ingevolge artikel 80 van het Wetboek van Koophandel wordt jaarlijks ten minste één algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Voorts worden ingevolge artikel 88 van het Wetboek van Koophandel de algemene vergaderingen gehouden in Suriname ter plaatse bij de akte van oprichting vermeld of anders op de plaats, waar de naamloze vennootschap is gevestigd. Momenteel is samenkomen op een centraal punt niet mogelijk c.q. beperkt. Het Wetboek van Koophandel biedt de mogelijkheid niet inzake virtuele aandeelhoudersvergadering. Besluiten die niet aan de statuten voldoen kunnen nietig of vernietigbaar zijn, hetgeen verstrekkende consequenties kunnen hebben.

Op grond van het bovengenoemde, reageert het ministerie, heeft het Ministerie van Justitie en Politie een concept voorbereid om het Wetboek van Koophandel te wijzigen. Vermeld wordt, dat de eerdergenoemd ontwerpwet houdende nadere wijziging van het Wetboek van Koophandel, is doorgeleid naar het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie met het verzoek de behandeling te willen overnemen alsmede te doen zorgdragen voor de verdere afhandeling hiervan. De VSB zal deze kwestie nauwlettend volgen.

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.