Op zaterdag 28 november had de Houtsector van de VSB een onderhoud met de regering over de problemen binnen de sector. De regering was vertegenwoordigd door de Ministers van Buitenlandse zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), de Minister van Grondbeleid en Bosbeheer, de Minister van Financiën en Planning, de Minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en beleidsambtenaren/directeuren van de desbetreffende ministeries.

De Houtsector van de VSB was vertegenwoordigd door: dhr. B. Chin Ten Fung, mw. W. Hanoeman en Dhr. H. Fraser van Greenheart, dhr. S. Soekhoe, en dhr. J. Henrison. De ondervoorzitter van het bestuur dhr. W. Baldew was ook aanwezig en mw. M. Dwarkasing van het VSB Bureau.

Na de opening van de vergadering door dhr. A. Ramdin, Minister van BIBIS, heeft de ondervoorzitter dhr. W. Baldew gesproken over het belang van de VSB als werkgeversorganisatie en de vertegenwoordiger van de meeste sectoren van de economie. Er werd ook aangeven hoe het bestuur gekozen wordt en de ondersteunende diensten die het VSB Bureau levert aan het geheel.

De Houtsector die met verschillende problemen geconfronteerd is, werd vervolgens belicht door dhr. B. Chin Ten Fung. De opbouw van de gerealiseerde productie en export statistieken van hout afkomstig van SBB en inkomsten voor de overheid van 2018-2019 en projecties voor 2020-2022 werden gepresenteerd. De investeringsbehoefte als rondhout verder verwerkt wordt tot eindproduct, werd weergegeven. En de problematiek van toegang tot financiering, corruptie etc. kwam ook ter sprake. De conclusie van de presentatie was dat overheid en private sector moeten werken aan een nationaal houtbeleid.

Minister Pokie gaf aan dat de houtstatistieken van SBB en buitenlandse bronnen erg tegenstrijdig zijn en dit goed bekeken moet worden. Er is een cluster team (werkgroep) waarin vertegenwoordigers van relevante ministeries zitting hebben om het beleid binnen de sector uit te stippelen. Vertegenwoordigers van de VSB zullen aan deze werkgroep worden toegevoegd. Dit zou door de minister in de RVM op woensdag 2 december worden besproken en daarna zal contact worden opgenomen met het VSB Bureau hieromtrent.

De diverse ministers hadden ook vragen gesteld met name over het marktaandeel dat de houtgroep van de VSB vertegenwoordigd, het systeem van verdienen aan carbon credits, de mate van werkgelegenheidscreatie binnen de sector als rondhout verder verwerkt wordt en het verder brengen van ordening in de sector. Beide partijen hebben de vergadering als informatief en constructief ervaren en de VSB kijkt uit naar de uitnodiging om in de werkgroep zitting te nemen.

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.