Op maandag 30 november 2020 was er een stakeholders vergadering tussen het Ministerie van Openbare Werken en de Vereneging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), de Orde van Raadgevende Ingenieurs in Suriname (ORIS), de Unie van Architecten in Suriname, de Vereniging van Installateurs in Suriname (VIS) en de Algemene Aannemers Vereniging (AAV).

De Minister gaf aan dat in januari 2021 het Ministerie zich zal richten op de “core”werkzaamheden van het ministerie. De stand van zaken van de diverse commissie zoals prijsherziening en het beleidsplan in matrixvorm, zullen online worden gepubliceerd. Vanaf volgende week zullen alle projecten die het ministerie zal uitvoeren online via de website van het ministerie gepresenteerd worden. Dit betreffen alle grote projecten en projecten die waren stop gezet.

De twee grote projecten waarmee het ministerie thans bezig is, is het baggerproject en de brug over de Corantijn rivier. De “letter of interest” van het baggerproject waarin geïnteresseerden zich konden aandienden, is reeds achter de rug. In deze periode wordt er zoveel mogelijk informatie verstrekt aan geïnteresseerden. In februari 2021 zal de aanbestedingsperiode van het project worden opgestart. De consultants die het project moeten begeleiden zullen Surinamers zijn.

Voor wat betrefd het project Brug over de Corantijn rivier, was de “letter of interest” die dag uitgegaan en deze periode duurt tot februari 2021. Na deze periode volgt de aanbesteding. Hoe de financiering zal plaatsvinden, moet nog door beide landen worden overeengekomen. Op z’n vroegst kan met de start van het project in 2022 beginnen. De Minister gaf ook aan dat het opengooien van de grens met Guyana op 12 december zal  geschieden. Hierover gaat de Minister van TCT.

Door de stakeholders werd aangeven om in de “letter of interest” zoveel informatie van het project gepresenteerd wordt en op te nemen dat buitenlandse bedrijven die mee willen doen aan de aanbesteding dit samen moeten doen met een lokaal bedrijf. Het Ministerie heeft aan de stakeholders gevraagd, mee helpen hoe zo’n standaard brief kan worden opgesteld.

Aan de orde zijn ook gekomen: shore base, het inlopen van achterstallige betalingen aan de lokale bedrijven, het invullen van organen z.a. de Wegen Autoriteit, Tender Board etc. met deskundige technische mensen uit de private sector, werken aan het upgraden van de kwaliteit van Surinaamse bedrijven bij het schrijven van bestekken en andere zaken, industrie park Paranam etc.

Alle stakeholders hebben het overleg aan constructief en transparant ervaren en zien uit dat het vruchten zal afwerpen voor een ieder binnen de sector.

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.