Op vrijdag 4 december 2020 was er op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking een virtuele presentatie van dhr. Vidar Ovesen uit Noorwegen over “Sovereign Wealth Fund Management, Sound Practices and lessons learned in other countries”. Tot de uitgenodigden behoorden de President van Suriname, diverse Ministers, Assemblee leden, overheidsfunctionarissen, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven waaronder VSB, ASFA, NGO’S en andere.

Voordat dhr. Vidar Ovesen aan het woord kwam, had ook de Ambassadeur uit Noorwegen in Brazilië dhr.Nils Gunneng kort het woord gericht tot de aanwezigen en een korte verloop gepresenteerd van de oprichting van de Sovereign Wealth Fund (SWF) van Noorwegen om de forse inkomsten uit de olie industrie van het land te beheren.

Dhr. Vidar Ovesen gaf de karakteristieken van de olie industrie weer, waarbij het gaat om een grondstof die een keer opraakt. Deze industrie gaat gepaard met grote risicovolle investeringen in de eerste jaren, fluctuerende wereldmarktprijzen, die ook veel druk uitoefenen op overheids-uitgaven vanwege de verwachtingen van grote inkomsten in de toekomst.

De belangrijke aspecten die tijdens de presentatie van dhr. Vidar Ovesen naar voeren kwam zijn onder andere:

  • Het hebben van een SWF moet niet gezien worden als een doel, maar als een instrument om de inkomsten uit o.a. de olie industrie te beheren.
  • Zo’n fonds is een macro-economisch en fiscaal instrument. Dit instrument moet goed aansluiten bij de andere fiscale instrumenten van de overheid.
  • Er moet sprake zijn van een prudent beleid met betrekking tot overheidsfinanciën om een succesvolle SWF te beheren.
  • Een SWF heeft een karakter van een spaarfonds. Bij het opzetten van een SWF, waarbij een land enorme schulden heeft, moet er een goede afweging zijn voor wat betreft het aflossen van schulden en middelen sparen. Als de overheid niet genoeg middelen heeft om haar schulden af te lossen, heeft het geen zin om gelden te sparen in een SWF. De opbrengen van middelen in een SWF zijn vaak genoeg lager dan de te betalen rentelasten op schulden.
  • Er moet goed worden nagedacht hoeveel gelden in het Fonds terecht moet komen en hoeveel besteed moet worden aan investeringen om de economie te stimuleren.

Bij het opzetten van een SWF is het van belang om een raamwerk te creëren dat simpel en transparant is, waarbij grote consensus is binnen de samenleving hoe het fonds beheert zal worden. Transparantie van alle aspecten van het fonds is van belang. De doelen moeten duidelijk verwoord zijn, met genoeg “checks en balances” om besteding van de gelden te overzien.

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.