Mw. Mervel Kotzebue is op 17 december 2020 wederom benoemd tot groepsvertegenwoordiger binnen de groep Scheepvaart, Luchtvaart en Transport. Zij is afkomstig uit de maritieme sector. Mw. Kotzebue wordt hierbij ondersteund door Dhr. Timothy Mendonça die afkomstig is uit de luchtvaartsector. De heer Ryan Fung A Loi is afgetreden als plaatsvervanger (uit de maritieme sector).

Er zijn interne discussies geweest over de vertegenwoordiging van de groep Scheepvaart, Luchtvaart en Transport om meer invulling te geven en balans te brengen m.b.t. lucht, weg en maritieme transport. Vanwege de nijpende vraagstukken binnen de luchtvaart sector is de behoefte besproken voor meer betrokkenheid van de luchtvaart vertegenwoordiging binnen de groep. De nieuw benoemde groepsvertegenwoordigers werden unaniem benoemd.

De Transportsector gaat de komende jaren enorme uitdagingen aan. Er zijn in de afgelopen periode diverse gespreksmomenten geweest met de regering. Vanuit de VSB zijn er reeds voorstellen gedaan ter versterking van de economie d.m.v. de private sector. Uitbreiding van de logistiek in en rondom de haven (IDB project) en het baggerproject hebben momenteel ook alle aandacht van de groep.

De groepsvertegenwoordiger gaf aan, in het functioneren veel meer te zullen beroepen op ondersteuning vanuit het VSB Bureau, zeker qua informatie voorziening. De nieuw gekozen plaatsvervanger dankt voor de support en vindt dat wij hard aan de slag moeten.

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.