De S.O.R. verzekering dekt niet alleen bedrijfsziektes en/of bedrijfsongevallen op de werkvloer meer, maar ook in de thuissituatie.

Een goede werkgever behartigt de belangen van het personeel. Helaas zijn ongelukken tijdens het werk niet altijd te voorkomen. Door middel van een ongevallenverzekering zorgt u ervoor dat uw werknemers niet in financiële problemen komen, wanneer er als gevolg van een bedrijfsongeval, sprake is van (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid of invaliditeit. In onverhoopte fatale gevallen, zorgt de S.O.R. er bovendien voor dat er op gepaste wijze afscheid kan worden genomen van uw werknemer, door de kosten van een uitvaart te dekken.

Wat is er toegevoegd?

  • Geen extra kosten voor de dekking bij thuiswerken.
  • SRD 40.000,- uitkering aan de begrafeniskosten bij een dagloon van SRD 60,- en hoger

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.