In de praktijk is gebleken dat bedrijven het gebruik van mond- en neusbedekking verplicht stellen voor bezoekers, maar nalaten erop toe te zien dat ook het personeel zich op de werkvloer houdt aan deze verplichting.

Middels een schijven van het ministerie van Volksgezondheid aan de directies van alle bedrijven in Suriname wordt benadrukt dat het dragen van een mond-neusbedekking ook verplicht gesteld is voor personeel op de werkvloer. Uit onderzoeken van het BOG en het Outbreak Management Team is gebleken dat er een aantal besmettingen op de werkvloer plaatsvinden, doordat medewekers onderling nalaten om zich te houden aan de preventieve maatregelen zoals het gebruik van mond-neusbedekking, onderlinge afstand houden (minimaal 1.5meter) en desinfecteren van handen. Collega’s onderling kunnen elkaar ook besmetten.

De boete voor overtreding van de verplichting van het gebruik van mond-neusbedekking is gesteld op SRDI50,- per overtreding per persoon.

U wordt als directie op het hart gedrukt om erop toe te zien dat voornoemde maatregelen door zowel bezoekers, maar vooral ook door personeel strikt worden nageleefd. Hiermee voorkomt u dat het virus binnen uw bedrijf wordt verspreid, met alle consequenties voor de gezondheid van uw medewerkers en financiële consequenties voor uw bedrijf van dien.

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.