In het kader van verbetering van haar dienstverlening, zit het Algemeen Pensioenfonds (APF) in een transitiefase waaarbij voor de externe klant de meest merkbare verandering op kort termijn de klantregistratieprocedure is. Als gevolg hiervan is de aanmelding via de website veranderd.

Wat is het verschil?

Voorheen kwam werd uw online registratie meteen geaccepteerd en kwam u direct terecht in de deelnemersadministratie (zie schema hieronder)

Binnenkort zult u zich voor nieuwe registraties via de website aanmelden en binnen 2 werkdagen via de mail een reactie ontvangen op uw aanmelding. Na goedkeuring van uw aanmelding treedt de nieuwe klantregistratieprocedure in werking.

Het huidig deelnemersbestand zal in verschillende fasen in lijn worden gebracht met de gewijzigde procedures; Het APF zal hierbij dus een onderscheid maken tussen nieuwe registraties en herregistraties van reeds bestaande deelnemers.

Het APF rekent op uw medewerking, en zal trachten u tijdig en voldoende te informeren over de aangekondigde veranderingen.

Voor nadere informatie mag u contact maken met de Afdeling Klantenservice – apf.customerservice@pensioen.sr / 531252 ext. 101,102 en 103.

Note: Dit bericht komt vanuit het APF.

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.