De Surinaamsche Bank werd formeel in 1864 in Amsterdam opgericht en startte op 19 januari 1865 met activiteiten in Suriname. Dit was anderhalf jaar nadat de slavernij formeel was afgeschaft op 1 juli 1863. Met de vrijverklaarde slaven was afgesproken dat zij nog 10 jaar verplicht op de plantages moesten werken. Het was van groot belang dat er een bank kwam die de cruciale rol vervulde in het betalingsverkeer.

Op 19 januari 2021 was het precies honderdzesenvijftig jaar geleden dat er in Suriname via een lokale bank handel kon worden gedreven. Uitgegeven bankbiljetten konden centraal worden opgeslagen, nieuwe biljetten werden uitgegeven, opbrengsten van plantages werden afgevoerd naar Nederland, het betalingsverkeer werd mogelijk gemaakt en nog veel meer. De VSB feliciteert De Surinaamsche Bank en al haar medewerkers met haar nieuwe jaar.

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.