De Commissie voor de Statistiek (Comstat) organiseerde op 28 januari in samenwerking met de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) een Users-Producers Seminar. De Commissie en het ABS zijn onderdeel van het Ministerie van Financiën en Planning. De minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing deed de opening van het seminar met de opdracht aan Comstat en ABS om te gaan voor betrouwbare en voor een ieder toegankelijke statistieken.

Het gebruik van statistieken voegt volgens de bewindsman veel waarde aan alles wat er gedaan wordt. Statistieken liggen ten grondslag aan elke gedegen analyse en op elk vakgebied in onze moderne samenleving. Dat is ook zo in het leiden van bedrijven, ministeries en het heel land.

“Ik durf te zeggen dat als er in het bestuur van het land kwalitatief goede besluiten genomen worden dat daar altijd gedegen statistieken aan ten grondslag hebben gelegen, waardoor analyses en inzichten mogelijk werden. Ik ben er heilig van overtuigd dat als in de afgelopen 10 jaren, de cijfers en statistieken van het ABS, de CBvS, de SPS en Financiën serieus waren genomen, ons land niet in de moeilijke positie zou verkeren, zoals wij die vandaag meemaken. Het herstel van Suriname is het beste gediend als wij beleid voeren op basis van bewezen feiten – Evidence based policy – en niet op basis van politiek gestuurde motieven – Policy based evidence making”, aldus de Financiën minister.

Het seminar had als doelen:

  • Een diepgaande evaluatie van het statistiekwezen, 20 jaren na aanname van de Statistiekwet
  • Consensusvorming over de toekomst van het statistiekwezen
  • Het ontwikkelen van een nationale ontwikkeling strategie voor het statistiek wezen.

Verschillende producenten van statistieken waaronder ABS en de Centrale Bank van Suriname hebben namelijk gesproken over de consistentie, noodzaak voor harmonisatie, maar ook het belang van de response gehalte voor het komen tot goede statistieken. Er is ook aandacht besteed aan de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. De gebruikers van statistieken hebben wat aandacht gericht aan de toegankelijkheid en bereikbaarheid van statistieken. Namens de VSB hebben mevrouw Dayenne Wielingen – Verwey en de heer Kamlesh Ganesh deelgenomen aan het seminar.

Mw Wielingen – Verwey heeft namens de VSB een korte presentatie verzorgd, waarin het doel van de VSB, het belang van statistieken voor de VSB en de wensen m.b.t. officiële statistieken zijn geuit. Er zijn in dit kader ook aanbevelingen gedaan. Aan het eind van het seminar werden actiepunten vastgesteld voor het verbeteren van het Nationaal Statistiek Systeem.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.