De VSB heeft vorig week deelgenomen aan een consultatieronde met een team van het ministerie van Financiën en Planning inzake de koersbeheersingsmaatregelen van de regering. Er wordt gewerkt naar 1 koers. De buiten en binnen koers moeten dezelfde zijn. De inzichten zijn om een overloop periode in te lassen. De overheid wil de speculatieve elementen uit halen. Bonafide bedrijven hebben geen belang bij een instabiele koers.

De VSB heeft een aantal kanttekeningen geplaats bij de ideeën van de regering. Wij erkennen de uitdagingen. Er zijn directe risico’s in de goudsector waar er speciaal aandacht voor gewenst is. Er is gevraagd om te kijken naar een stuk positieve discriminatie richting kleinere bedrijven. De manufacturing bijvoorbeeld is afhankelijk van input uit het buitenland. Die hebben primair de lokale markt als afzet. Vanwege de druk en moeilijk verkrijgbare vreemde valuta worden deze bedrijven gedwongen om te exporteren om in de behoefte te voorzien aan vreemde valuta. De producten worden aanvankelijk tegen lage marges verkocht om te kunnen concurreren in het buitenland. Als een producent nu een container exporteert, moet die ook nog 30% van de verdiende vreemde valuta afdragen. Er wordt nu echter onvoldoende geëxporteerd om zelfs 50% van de valuta behoefte te dekken. Conclusie: Men zal wederom gedwongen zijn om de vreemde valuta elders te zoeken. De industrie sector pleit daarom wel voor 100% repatriëring, maar een stuk positieve discriminatie naar sectoren die ertoe bijdragen dat juist de druk op de valutamarkt wordt afgenomen.

Daarnaast werd de discussie ook gericht op de beschikbaarheid van vreemde valuta bij een retentieregeling van 30% en de prijs waartegen de vreemde valuta mag worden opgekocht door de afdragers. De VSB heeft benadrukt dat deze regelingen onderhevig moeten zijn aan transparantie en evaluaties.

Note: Leden worden op woensdag 10 maart in de gelegenheid gesteld om door de regering geïnformeerd te worden inzake het Crisis- en Herstelplan. De koersbeheersingsmaatregelen worden ook meegenomen in de infosessie. De registratielink is inmiddels verzonden.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?