Rosebel Gold Mines N.V. (“Rosebel”) en de overheid zijn recentelijk overgegaan tot ondertekening van een Memorandum of Understanding (“MoU”) betreffende handhaving van orde en veiligheid in en rondom de exploitatierechten verbonden aan de Rosebel concessie. De overheid werd hierbij vertegenwoordigd door de Ministers van Justitie en Politie, dhr. Kenneth Amoksi, Defensie, mw. Krishna Mathoera, en Natuurlijke Hulpbronnen, dhr. David Abiamofo. De vertegenwoordiging van Rosebel bestond uit de General Manager, dhr. Martin Beauséjour, en de Country Director, mw. Sharmila Jadnanansing.

Het MoU omvat in principe arrangementen voor de inzet van een taskforce door de regering in en rondom de Rosebel-operatie, maar ook voor de ondersteuning die Rosebel aan de taskforce zal verlenen. Daarnaast zal de taskforce ernaar streven de nodige garanties te bieden dat de operaties ononderbroken verlopen en dat er voortgang plaatsvindt, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de beginselen die in het MoU zijn vastgelegd. In dit verband zal Rosebel de taskforce ondersteunen door logistieke assistentie en accommodatie.

Voor Rosebel blijft de gezondheid en veiligheid van de werknemers, omliggende gemeenschappen en de kleinschalige goudzoekers de allerhoogste prioriteit. Het vraagstuk van ongeautoriseerde goudzoekers die dagelijks de mijnen van Rosebel binnendringen en de algehele veiligheid maar ook die van henzelf daarbij op het spel zetten, blijft zeer complex en vereist commitment en alertheid van alle stakeholders.

Rosebel is thans, na veelvuldig overleg met de plaatselijke gemeenschappen, in de implementatiefase van een aangepast Social Management Program, waarbij er gericht geïnvesteerd wordt in capaciteitsversterking en ondersteuning wordt gegeven aan ondernemers binnen de gemeenschappen. Het doel is een transitie te bewerkstelligen van klein mijnbouw naar andere duurzame activiteiten en ondernemerschap. Enkele recente resultaten van deze investering zijn o.a. een doorlopend transportcontract met een lokale bushouder, het aantrekken van een security bedrijf uit Brokopondo voor ondersteunende veiligheidsdiensten en de bouw van aanmeersteigers door een lokaal bouw- en transportbedrijf. De verwachting is dat naarmate er meerdere initiatieven ondernomen worden voor de ontwikkeling van alternatieve economische activiteiten in de districten Brokopondo en Sipaliwini, geleidelijk aan de uitdaging van ongeautoriseerde mijnbouw tot het verleden zal behoren of geminimaliseerd zal worden.

Rosebel verschaft circa 2000 banen in Suriname en draagt bij aan de overheid middels royalty’s, inkomsten- en loonbelasting en dividend. Het bedrijf heeft zich gecommitteerd aan maatschappelijke betrokkenheid en sociale investeringen middels het Rosebel Community Fund. Ook is er een betere afstemming met de regering op het gebied van veiligheid als onderdeel van een allesomvattende strategie om zodoende tot een duurzame oplossing te komen voor alle betrokken stakeholders.’

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?