De Surinaamse Bankiersvereniging heeft de afgelopen tijd intensief overleg gevoerd met de overheid, om bankieren effciënter te maken voor iedere burger. De eerste stap die gezet is in deze gezamenlijke inspanning om financiële inclusie te bevorderen, is het openen van bankrekeningen voor de groep burgers die COVID-19 steun zullen ontvangen vanuit de overheid, maar nog niet beschikten over een eigen bankrekening. Vandaag zijn de eerste 100 bankrekeningen geopend en zullen de komende tijd nog meerdere bankrekeningen worden geopend bij de diverse commerciële banken. Met de verhoging van financiële inclusie en dus verhoging van het aantal girale betalingen, zal het risico profiel van het land, de banken en het gehele financiële systeem verlagen.

De overheid streeft naar het bevorderen van financiële inclusie, met als doel het financiële welzijn van de samenleving te verbeteren. “Ik ben zeer verheugd dat de banken haar medewerking en ondersteuning hebben toegezegd en dat de eerste bankrekeningen zijn geopend” aldus Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning.

Eblein Frangie, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, geeft aan: “We hebben een gezamenlijk doel, waarbij wij graag zo veel mogelijk mensen willen voorzien van een bankrekening”. Voor het openen van een bankrekening is onder andere een geldig identiteitsbewijs en een onderbouwing van het inkomen nodig. Het inkomen kan onderbouwd worden met een loonslip, werkgeversverklaring of een overzicht van de inkomsten.
De Surinaamse Bankiersvereniging hoopt dat de burgers die nog niet beschikken over een bankrekening, gestimuleerd zijn om een bankrekening te openen om zo ook te kunnen genieten van de vele voordelen van bankieren.
Voor meer informatie over de voorwaarden voor het openen van een bankrekening, kan er contact worden opgenomen met de diverse
commerciële banken.
De Surinaamse Bankiersvereniging,
Het bestuur

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?