De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven heeft op 10 maart een presentatie gefaciliteerd inzake het Herstelplan (HP) van de regering. De presentatie werd verzorgd door de heer Marten Schalkwijk, ondersteund door de heer Stanley Raghoebarsing, en was alleen toegankelijk voor leden. In de presentatie is de heer Schalkwijk ingegaan op de Essentie van het HP, het schuldenvraagstuk, extra inkomsten en besparingen die de overheid wil realiseren met de uitvoer van het plan, financiering van het tekort, organisatie van het HP en besprekingen met het IMF. Daarnaast is er ook wat feedback gekomen op het commentaar van de VSB en ASFA op het vorig concept dat toen nog Crisis Herstelplan heette.
De kern van het probleem: Schuld van SRD 58 miljard (US$ 4 miljard).
Suriname heeft grote financiele problemen, want we kunnen onze schulden niet betalen. Volgens Jet Investment heeft het land US$2 tot 2.5 miljard boven haar vermogen geleend. Zonder  een schuldherschikking is er geen oplossing voor het financieringsvraagstuk van de overheidsbegroting.

Het HP bestaat volgens het nu finaal concept uit 174 maatregelen.

 • 13 monetair/financieel
 • 23 fiscaal/begroting
 • 23 productie/export
 • 31 ondersteuning productie
 • 34 versterking instituten
 • 13 sociaal vangnet
 • 37 sociale sector

Mogelijke aanpak:

Feedback op voorstellen en vragen VSB-ASFA:

 • VSB-ASFA pleiten voor Sociale Dialoog om te geraken uit de crisis: De regering is voorstander, maar ziet voorlopig de Sociaal Economische Raad (SER) als instrument daarvoor. SER is op verzoek van het bedrijfsleven en vakbeweging ingesteld en bestaat reeds. De SER heeft ook de ruimte het maatschappelijk middenveld te betrekken.
 • VSB-ASFA willen een apart monitoringsorgaan a la Jamaica (EPOC): dat wordt overgenomen.
 • Er zijn twijfels of de begroting in evenwicht komt: volgens de heer Schalkwijk zal het wel lukken.
 • De lasten: Er is een spreiding van lasten zodat niet elke burger en elk bedrijf alles voelt.
 • Public Sector Reform wordt goed uitgewerkt, incl. douane: Er zijn extra maatregelen.
 • Vragen over SZF: SZF wordt al doorgelicht.
 • Er was een voorstel voor de voorkeur aan sales tax i.p.v. BTW: De Belastingdienst adviseert daar negatief over.
 • Voorstel crash corruptieprogramma: wordt voorlopig opgepakt door de vliegende brigade.
 • Voorstel geen grondhuur voor producenten die de grond bewerken: grondhuur is SRD 150 per ha. Voorlopig blijft dit zo.
 • Afbouw EBS subsidie in overleg met productiebedrijven: uitvoering hiervan moet nog komen.
 • Gezondheidszorg verdient meer aandacht: wordt meegenomen.
 • Project voor training producenten/ exporteurs in kwaliteitseisen: wordt opgenomen.
 • Tijdelijk opschorting government take voor transport, manufacturing en agro sector: nog geen besluit.
 • Verliezen geleden in 2020 verrekenen met belastingen: moet besproken worden met de belastingdienst.
 • COVID support vergt beter overleg met sector: Dit is een uitvoeringsprobleem.

U kunt hier de vragenronde die na de presentatie van de heer Schalkwijk volgde opnieuw bekijken:

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?