Tijdens een kennismakingsbezoek van ons directeur Malty Dwarkasing op 16 maart 2021 heeft Minister Albert Jubithana aangegeven dat binnen zijn beleidsgebied heel wat te doen is. Er moet veel wetgeving in orde gemaakt worden voor de diverse beleidsgebieden en de VSB zou hierin een bijdrage kunnen leveren.

Bij de lucht transportsector is de Minister bezig na te gaan met welke airlines samengewerkt kan worden voor de ontsluiting van Suriname. Zo wordt naast de samenwerking met VSA via American Airlines, ook gewerkt aan een samenwerking met Aruba en met airlines in andere regio’s. Het ontsluiten van het luchtruim moet zowel voor personen als cargo plaatsvinden. Er wordt ook gekeken naar mogelijkheden voor export van goederen, maar dan moet de productie ook goed op gang komen. Het Ministerie wil ook daaraan een bijdrage leveren.

Op korte termijn in samenwerking met de nodige instituten en het Ministerie van Volks Gezondheid zou het luchtruim voor de regio en de VSA open kunnen gaan middels enkele chartervluchten in de week. De route naar Nederland en Brazilië is ook besproken. SLM als bedrijf blijft een uitdaging.

De watertransportsector door het parastataal bedrijf SMS nieuw leven in te blazen. Het baggerprobleem behoeft een snelle oplossing, zodat grote schepen onze kust kunnen aandoen. In het verleden had SMS een schip die de regio met cargo aandeed. Heractivering i.s.w.m. de private sector moet bekeken worden. Ook de binnenvaart biedt mogelijkheden aan toerisme. Het aangaan van PPP bij investeringsprojecten is in deze noodzakelijk.

De toerisme sector verdient de nodige aandacht. Ontwikkeling van werknemers binnen de sector m.n. in het binnenland verdient de nodige aandacht. Vanwege Covid-19 en een slechte aanloop van buitenlandse toeristen, moet thans de aandacht worden gericht op het ontwikkelen van het lokaal toerisme. Het gebruik van echte Surinaamse producten (etenswaren) i.p.v. geïmporteerde producten speelt hierbij een rol, zodat er een stukje importvervanging kan plaatsvinden.

Op het gebied van telecommunicatie is er niet zo lang geleden gesproken met het Chinees bedrijf Huawei die in Suriname wil investeren, ook voor het ontsluiting van het binnenland op het gebied van telecommunicatie. De overheid gaat na, wat de beste deal is voor ons land en hoe er een stukje kennisoverdracht en technologie kan plaatsvinden via dit bedrijf.

Beleid op korte termijn waaronder de overgang van de Covid-19 situatie naar het opengooien van de economie is van belang en wordt door een cluster van Ministers bekeken. Het vaccinatie programma speelt hierbij een rol. Echter wordt ook gekeken naar het beleid op middellang en lang termijn, waarbij de productie gestimuleerd moet worden.

De Minister heeft een idee om evenementen te organiseren. Zo zou via activiteitenschema, een openmarkt – met in acht te nemen van Covid-19 regels – georganiseerd kunnen worden in de diverse districten. Producenten van die districten kunnen hun waren promoten en verkopen. Ook zal op deze markten aandacht besteedt worden aan informatie, waaronder culturele uitwisselingen etc. Er wordt tevens gekeken naar hoe de bezienswaardigheden in de districten gepromoot kunnen worden om het lokaal toerisme te stimuleren. De Minister vraag de VSB hierin ook de nodige ondersteuning.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?