Het Pan-Caribische Partnerschap tegen HIV en AIDS (PANCAP) begon vorig jaar een reeks consultaties met de particuliere sector in de hele regio om hun steun te gebruiken bij het versterken van de nationale en regionale hiv-response. Dit overleg was gericht op de noodzaak van een multisectorale aanpak, inclusief de particuliere sector, om de aids-epidemie tegen 2030 te beëindigen.

Hoewel de regio aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt bij het terugdringen van nieuwe infecties en aids-gerelateerde sterfgevallen, is het percentage van die afname niet voldoende om de aids-epidemie tegen 2030 te beëindigen.

Covid-19 heeft voor redelijk wat stagnaties gezorgd op dit gebied, voornamelijk stagnaties op het gebied van preventie (condooms, testen, contraceptives), behandelingen (HIV-testen, lab monitoring etc) en sociale bescherming (safe spaces, community support, stigma en discriminatie). De disruptie werd verder versterkt door de prioritering van Covid-19 ten opzichte van HIV.

De top uitdagingen op dit moment vloeien voort uit een tekort aan financiën. HIV programma’s in de regio worden niet voldoende gefinancierd. Er is een gevaar dat deze programma’s targets niet zullen halen. Landen moeten ownership nemen over de programma’s. Wat ook moeilijk gaat is alle partners on board te krijgen. In het licht van het bovenstaande zijn meer inspanningen nodig om de regionale en nationale respons op te schalen en te ondersteunen. De particuliere sector kan een belangrijke rol spelen bij het bepleiten, ondersteunen en bijdragen aan strategieën die kunnen worden gebruikt om middelen te mobiliseren om de Caribische respons te ondersteunen.

Daarom wil de VSB deel uitmaken van de PANCAP Private Sector Champions for Resource Mobilization. De lancering was geplant voor 18 maart 2021, maar werd vanwege weinig nominaties uit andere landen verdaagd naar een ander moment.

Achtergrond

In 2014 kondigde het Joint United Nations Program on HIV and AIDS (UNAIDS) ambitieuze nieuwe wereldwijde doelstellingen aan die voortbouwen op de ‘Getting to Zero’-strategie en die erop gericht zijn de hiv-epidemie tegen 2030 te beëindigen. De’ Fast-Track’-doelstellingen van UNAIDS voor 2020 zijn dat:

  • 90 procent van de mensen met hiv hun hiv-status kennen
  • 90 procent van de mensen bij wie hiv is vastgesteld, een antiretrovirale behandeling krijgen
  • 90 procent van de mensen die in behandeling zijn en virale ladingen hebben onderdrukken

De totale financiering voor het Caribisch gebied is de afgelopen zeven jaar afgenomen en het verwachte tekort aan financiering zal blijven toenemen naarmate de donorfinanciering blijft afnemen. Het is nu belangrijker dan ooit voor Caribische landen om de financieringsbronnen te diversifiëren en de binnenlandse investeringen in nationale hiv-reacties te verhogen om de prestaties te behouden en vooruitgang te boeken in de richting van de 90-90-90-doelstellingen voor het beëindigen van de aids-epidemie als bedreiging voor de volksgezondheid voor de mensen in het Caribisch gebied. De oproep tot actie van het derde forum van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied “Weg naar het beëindigen van aids in LAC-op weg naar duurzame regionale snelle doelen”, onderschreven door Caribische landen, herhaalt de noodzaak om de overheidsuitgaven voor gezondheid te verhogen om duurzame maatregelen te nemen.

Door zijn belangenbehartiging en betrokkenheid op hoog niveau, was PANCAP in staat een toezegging te verkrijgen van de CARICOM-ministers van Financiën, op de 18e bijeenkomst van de Raad van Financiën en Planning, gehouden op 4 juli 2018 in Jamaica, om de nodige begrotingssteun te verlenen rond de financieringstekorten voor hiv-programma’s. De PANCAP Resource Mobilization Strategy (RMS) beoogt Caribische landen te positioneren om de regionale en nationale hiv-response te ondersteunen, en omvat de volgende componenten:

  • Capaciteitsopbouw voor het mobiliseren van middelen
  • Steun aan landen om de mobilisatie van binnenlandse middelen te vergroten, waaronder investeringen van zowel de overheid als de particuliere sector in hiv. PANCAP zal gebruik maken van ervaringen in Guyana, waar de regering haar bijdrage aan de hiv-response aanzienlijk heeft verhoogd tot meer dan 60 procent van het totaal.
  • Partnerschappen ter ondersteuning van de inspanningen van maatschappelijke organisaties om middelen te mobiliseren en voor het delen van middelen.
  • Betrokkenheid van de particuliere sector voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is een belangrijke strategie en onbenutte kans. Een systematische benadering om de particuliere sector te betrekken biedt de mogelijkheid om niet alleen toegang te krijgen tot bedrijven, maar ook tot vermogende particulieren (naar schatting 1155 in het Caribisch gebied), trusts en stichtingen, voorvechters of advocates uit de particuliere sector, grassrootsdonoren en de Caribische diaspora.
  • Pleitbezorging op regionaal en nationaal niveau voor meer binnenlandse investeringen in hiv via mechanismen zoals nationale ziektekostenverzekeringen, geoormerkte belastingen, sociale contracten, subsidies en publiek-private partnerschappen.

Doel

De Private Sector Advocacy Group on Resource Mobilization wordt opgericht om het volgende niveau van leiderschap en coördinatie te bieden dat nodig is om de waarde aan te tonen van een multisectorale response om de HIV-response te ondersteunen. Deze inspanningen zullen bijdragen tot een gunstigere omgeving voor partnerschappen tussen de particuliere sector en nationale programma’s en het maatschappelijk middenveld.

Samenstelling: De Private Sector Advocacy Group zal uit maximaal acht Private Sector-vertegenwoordigers bestaan, gekozen uit bedrijfsleiders en verenigingen, evenals de voorzitter van de PANCAP-adviesgroep voor het mobiliseren van hulpbronnen en de directeur van PANCAP.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?