In het afgelopen jaar kon het grote feest van 70 jaar VSB geen voortgang vinden vanwege de Covid-19 pandemie. Dit jaar met de 71ste jaardag van de VSB, kijken wij terug op een zeer moeilijk en bewogen 2020 waarbij de economie met bijkans 13 procent inkromp, maar ook naar een moeilijk traject dat in het vooruitzicht ligt. De uitvoering van het Herstel plan van de Regering voor de periode 2020-2022 betekent dat zowel overheid, private sector, maar ook elke burger offers zullen moeten brengen. De sleutel in dit proces is gezamenlijk aanpakken en opbouwende feedback leveren om het proces te begeleiden.

Ook voor de leden van de VSB zullen de komende jaren vol uitdagingen zijn, maar met deze uitdagingen zijn er ook altijd mogelijkheden die benut moeten worden. De VSB als vereniging is bezig na te gaan hoe zij effectiever haar leden kan bijstaan en dienen en hoe de strategische samenwerkingsrelaties met stakeholders verder ontwikkeld kunnen worden.

Het bevorderen van de betrokkenheid van zowel Bestuur, Leden en Bureau, met betrekking tot de activiteiten van de vereniging, maar ook de handen in elkaar slaan en elkaar bijstaan in de komende periode, zal ervoor zorgen dat het bedrijfsleven de moeilijke jaren zal overbruggen en zich klaar zal maken voor de mogelijkheden op middellang en lang termijn, waaronder de toekomstige olie en gas industrie.

Namens het Bestuur en Bureau, feliciteert de VSB haar leden met haar 71ste jaardag.

Drs. Malty Dwarkasing

Over de VSB

VSB 1950-2021
De VSB was niet de eerste werkgeversorganisatie in Suriname. Er waren eerder al, zowel kleine als grote soortgelijke organisaties. Het begon met de Associatie van Handel en Industrie (AHI). De architect van de AHI was de toenmalige directeur van de Surinaamsche Bank A. van Traa LLM. De AHI heeft bestaan tot en met 1933.

Proclamatie
Op 25 februari 1948 werd door wijlen J.F.D. Haenen een vergadering bijeengeroepen. De ontbinding van de AHI had van zich laten voelen. Het gemis van een vereniging van Bedrijfsleven was de voornaamste reden voor deze meeting. Op deze dag werd besloten dat er een Vereniging wordt opgezet, die de belangen van haar leden zal behartigen. Ook werd meteen een voorlopig bestuur aangewezen. Op 14 maart 1950 werd de preliminaire vergadering bijeengeroepen om de voorschriften en statuten van de organisatie te bespreken. Op deze eerste meeting waren 33 bedrijven aanwezig. Dit was het begin van de VSB. De officiële proclamatie van de VSB werd gedaan op 28 maart 1950 in het Stadszendingsgebouw in Paramaribo.

Domicilie
Bij haar proclamatie maakte de VSB gebruik van 2 kantoorruimtes aan de Keizerstraat #47. Daarna heeft de VSB tot zeker 5 keren toe haar Bureau moeten verhuizen. De tweede locatie was aan de Keizerstraat #40 (1952), derde DSB gebouw aan de Gravenstraat #26 (1959). In 1964 verplaatste het Bureau zich naar de Mirandastraat #1 in het gebouw van Billiton Maatschappij Suriname NV. In 1973 vond de VSB accommodatie in Hotel Krasnapolsky. De één voor de laatste verhuizing was in 1978 naar het gebouw van Does Travel Service, Domineerstraat #12. Op 1 juli 1980 vestigde de VSB zich in haar eigen gebouw aan de Prins Hendrikstraat #18.

Groei
De VSB is door de jaren heen uitgegroeid tot de belangrijkste stakeholder in de private sector. De ILO erkent de VSB als de representatieve werkgeversorganisatie in Suriname. VSB is lid van de Internationale Werkgevers Organisatie (IOE) en de Caribische Werkgevers Confederatie (CEC). Lokaal tracht de VSB zoveel als mogelijk samen te werken met belangrijke stakeholders. Inmiddels zijn er formele samenwerkingen met de ICT-Associatie Suriname en de Surinaamse Bankiersvereniging, waarbij het Bureau van de VSB dient als domicilie. Daarnaast is de VSB ook de initiator van samenwerkingen met andere zusterorganisaties.

Foto (L-R):  Tecla Purperhart, Sylvana Parag, Kamlesh Ganesh, Natasja Robles  en Malty Dwarkasing

Lees ook: Rainer Rakijo: De langst dienende VSB’er

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?