Deze week heeft SuReSur in samenwerking met Fernandes Bottling Company (FBC) een tweede drop-off center geplaatst voor het inzamelen van lege plastic flessen, plastic zakken en aluminium blikken. Dit wordt gedaan als onderdeel van de “World Without Waste’ strategie van Coca-Cola. Nu kunnen consumenten te Lelydorp hun recyclebaar plastic en aluminium afval gescheiden deponeren, waarna deze materialen voor recycling verwerkt zullen worden. Binnenkort zal ook een derde drop-off center worden geplaatst te Paramaribo Zuid.

Op 23 maart werd het tweede drop-off center te Lelydorp in gebruik genomen, deze is geplaatst bij het RGD-kantoor. De onthulling werd gedaan door dokter Zoraida Roep-Nurmohamed en zuster Juanita Wespel van het RGD-kantoor te Lelydorp, samen met Dhr Glenn Ramdjan van SuReSur en Mw. Xiomara Thomas namens Fernandes Bottling.

In september vorig jaar is het eerste drop-off center geplaatst in Meerzorg, Commewijne. Met de start van dit pilotproject beoogt FBC samen met SuReSur dat er minder afval in het milieu terecht komt.  Een drop-off center is een reuzeninzamelbak waar plastic afval op kleur en per soort gescheiden kan worden ingeleverd. In 2020 is er meer dan 286kg aan PET-afval ingezameld op Meerzorg. Fernandes Bottling voert dit project samen met SuReSur uit, omdat de stichting al een landelijk project heeft lopen waarbij op strategische plekken kleinere inzamelbakken staan.

Het project werd geïnitieerd vanuit The Coca-Cola Company en heeft als doel plastic afvalmateriaal verantwoord uit het milieu te verwijderen en te houden via een inzamelstructuur. Voedsel- en drankverpakkingen vormen een belangrijk onderdeel van ons moderne leven, maar levert de wereld ook een verpakkingsprobleem op. Vanuit de verantwoordelijkheid om dit probleem op te lossen leidt The Coca-Cola Company de industrie met een gedurfd, ambitieus doel: tegen 2030 moet voor elke fles of elk blikje dat verkocht wordt; er één worden ingezameld en gerecycled. Deze target geldt ook voor Fernandes Bottling Company; vandaar dat het bedrijf samen met SureSur het voortouw neemt voor deze inzamelstructuur.

Suriname heeft nog geen landelijk systeem voor gescheiden afvalinzameling en geen geformaliseerde infrastructuur voor recycling. SureSur onderneemt momenteel stappen, om het Afvalfonds landelijk operationeel te maken. Ook deze inspanningen worden door Fernandes Bottling ondersteund. Met het Afvalfonds kan landelijk gescheiden afvalophaal worden gerealiseerd en kunnen meerdere afvalstromen (zoals papier, karton, glas, PET en andere soorten plastic, aluminum blik etc) gerecycled worden middels een combinatie van huis-aan-huis ophaal en openbare inlevercentra. Dit zal meer ingezameld recyclebaar materiaal opleveren en minder drempels voor consumenten betekenen dan een systeem van statiegeld.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?