In een recente publicatie “Van Surinaams Deviezenrecht – Een oriëntatie” heeft Anne Harmsma aandacht besteed aan onduidelijkheden over Surinaamse deviezen – en monetaire regelgeving. Deze kunnen risico’s met zich meebrengen in nationale maar ook internationale betrekkingen die risk based compliance benaderingen van financiële circuits voorstaan, welke o.a. voortspruiten uit internationaal geformuleerde best practices voor de financiële circuits en AML/CFT uitgangspunten. De-risking is aan de orde van de dag. Een complexe interactie tussen omvangrijke regelgeving en een ongelimiteerde diversiteit aan nagestreefde belangen tonen conflicterende momenten: de uitdagingen die benoemd moeten worden.  Zonder de juiste benoeming ontbreekt een juiste oplossing.

Deze publicatie is een logisch gevolg van de constatering dat kennis en kunde met betrekking tot het Surinaamse deviezenrecht is geërodeerd. De historische ontwikkeling van het Deviezenrecht sinds 1940 en enige actuele onderwerpen worden in deze uitgave behandeld. Het bronnenonderzoek over een periode van ruim 80 jaar omvat wettelijke regelingen, richtlijnen, voorschriften en besluiten van o.a. de Deviezencommissie en de Centrale Bank van Suriname, waarbij ook aandacht wordt gegeven aan regelingen van internationale instituties als IMF, BIS en (C)FATF als geformuleerde best practices, Surinaamse en zelfs Antilliaanse en Nederlandse jurisprudentie en de weinige literatuur op dit gebied.

Aan de orde komen ook de meer recente ontwikkelingen zoals de Schipholgate, de FEDgate, de Waterkantgate en de Valutawetgate maar ook de duiding van de internationale reserves, deviezenreserve, kasreserve en best practices met betrekking tot de autonomie/onafhankelijkheid van centrale banken. Enige conclusies en aanbevelingen, waaronder die voor waarborging van een meer uitgebreide autonomie van de Centrale Bank van Suriname, en een korte literatuurlijst vormen de afsluiting. Vindplaatsen zijn uitvoerig in noten vermeld. Een overzicht van de meer dan 45 nog geldende Algemene Beschikkingen van de Deviezencommissie is opgenomen in een bijlage.

De eerste exemplaren zijn aangeboden aan de President van de Republiek Suriname en de Governor van de Centrale Bank van Suriname.

De publicatie biedt een oriëntatie op de benoeming van Surinaamse realiteiten en uitdagingen en is vooralsnog alleen in Suriname tegen de kostprijs (SRD 175) verkrijgbaar bij de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?