De dringende noodzaak om de Surinaamse bevolking op adequate wijze te kunnen vaccineren heeft ertoe geleid dat het Ministerie van Volksgezondheid, tezamen met haar ten dienste staande deskundigen een vaccinatieplan heeft ontwikkeld: het Nationaal COVID-19 Deployment en Vaccinatieplan, Suriname 2021. Dit plan behelst de vaccinatie gedurende twee (2) jaren van ruim 400.000 Surinaamse burgers over het gehele land. Het budget van dit plan is geschat op USD 16 miljoen en betreft de aankoop
van vaccins en de hiermee gepaard gaande “consumables” alsook de uitgaven in verband met toediening. Het budget voor de uitvoering van het Vaccinatieplan is gebaseerd op het uitgangspunt dat wij alle vaccins zelf moeten aankopen. Dit bedrag kan aanzienlijk omlaag als wij een deel van de benodigde vaccins als schenking krijgen.

Alhoewel de aankoop van vaccins in eerste instantie de verantwoordelijkheid is van het Ministerie van Volksgezondheid ontbreekt het de Overheid aan de financiële middelen om het plan volledig te financieren, mede vanwege de financieel-economische situatie.
Na overleg met stakeholders, waaronder SU4SU en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), is besloten om gezamenlijk een inspanning te plegen om additionele fondsen te werven.
Hiertoe is middels een Ministeriële Beschikking een Fonds opgericht.

Het Fonds staat onder beheer van een Fondscommissie. Deze bestaat uit vijf (5) leden, waarvan drie (3) vertegenwoordigers vanuit de Overheid en twee (2) vertegenwoordigers van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en wel als volgt:
1. Liane Pinas – Halfhide, vertegenwoordiger van Financiën en Planning, als Voorzitter;
2. Diana Koswal, vertegenwoordiger van Volksgezondheid, als Secretaris;
3. Luziano Truideman, vertegenwoordiger van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, als Communicatie Buitenland;
4. Waddy Sowma, vertegenwoordiger Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, als Penningmeester;
5. Sandy Kenswil, vertegenwoordiger Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, als Communicatie Binnenland.

Bekjik hier de officiele oproep:

Raising additional funds for purchasing Covid-19 vaccine

Additionele fondswerving voor aanschaf Covid-19 vaccins NEDERLANDS

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?