Inzending FHR

We staan aan de vooravond van de ontwikkeling en vaststelling van een nieuw nationaal ontwikkelingsbeleid, waarin voor hoger onderwijs een belangrijkere plaats zal worden ingeruimd dan voorheen. Het belang van goed hoger onderwijs voor de samenleving en voor de verwezenlijking van haar aspiraties (ten opzichte van andere doeldomeinen) is tot nu toe helaas onderschat. Het zou meer dan ooit de belangrijkste prioriteit moeten genieten.

Behalve voordelen voor individuen heeft hoger onderwijs belangrijke economische, sociale en politieke voordelen voor de samenleving. Hoger onderwijs levert niet alleen een veelzijdige en kritische bijdrage aan een veelheid van facetten van ontwikkeling, maar het is een ‘publiek goed van hogere orde’, want het helpt bij het verwezenlijken van andere publieke goederen; Het draagt bij aan verbetering van de nationale economie omdat samenlevingen met een groter aantal hoger opgeleiden dynamischer en competitiever zijn en hogere niveaus van economische ontwikkeling en productiviteit bereiken. ‘Hoger onderwijs is niet slechts een instrument van ontwikkeling, het is ontwikkeling zelf’ aldus de beroemde Indiase Nobelprijswinnaar Amartya Sen. Het bevordert sociale verbondenheid door vergroting van het draagvlak van gemeenschappelijke kernwaarden, door vermindering van de sociale afstand tussen etnische en religieuze groepen in de samenleving en door bevordering van ‘inclusion’. Hoger onderwijs is een instrument voor behoud en ontwikkeling van het democratisch systeem door te zorgen voor de vorming van verantwoordelijke politieke leiders en goed geïnformeerde burgers. Het draagt bij aan versterking van de instituten van de staat en het bestuur vanwege aangeleerde vaardigheden zoals kritisch en creatief denken en problemen oplossen, communiceren en samenwerken en deelname aan empirisch en normatief onderbouwde discussies.

In de afgelopen twintig jaren heeft FHR Institute for Higher Education meer dan 350 competente en doelgerichte Business Professionals weten af te leveren die richting helpen geven aan hun organisaties en dag aan dag trachten die te leiden tot duurzaam succes. De recente offshore olievondsten vragen naar investeringen in een duurzame toekomst. Het FHR Master of Business Administration (MBA) Programma biedt dit jaar een specialisatie aan in Management for Sustainability, waarbij duurzaamheid vanuit verschillende perspectieven, waaronder transitiemanagement en innovatie wordt bekeken. Aangezien duurzaamheid de laatste jaren meer aandacht vraagt en een groeiend aantal organisaties duurzame management doelen nastreeft, zal dit programma voorzien in de juiste tools, concepten, kennis en inzichten over het managen van duurzaamheid. Dit pakket van nieuwe vaardigheden zal deelnemers helpen om zich te onderscheiden. Zij zullen duurzame waarde toevoegen aan hun organisatie en zullen hiermee ook kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst van Suriname.

Met de aanname van de wet op de jaarrekening in 2017 worden Surinaamse organisaties structureel uitgedaagd om hun interne financiële en operationele systemen, processen en rapportages te herstructureren en in sommige gevallen te herzien. Om verder bij te dragen aan institutionele versterking wordt in de zesde intake van het FHR-Master of Accounting (MoA) Programma de focus gelegd op de presentatie van de IFRS-standaarden in overeenstemming met de complexiteit van vraagstukken, zodat deelnemers hun kennis van IFRS kunnen verdiepen en zich vertrouwd kunnen maken met vraagstukken van praktische toepassing in Suriname. Internationale accounting professionals met vele jaren ervaring zullen studenten voorbereiden op een volwaardige betrokkenheid bij de financiële en accounting aspecten van de private bedrijfsvoering en publieke dienstverlening.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?