De SDG’s moeten wij beschouwen als een Compass naar een duurzamere wereld. Dit waren de woorden van VSB voorzitter Bryan Renten bij de opening van de laatste webinar van de UNDP en de ICT Associatie Suriname inzake de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

Internationaal zien wij dat ondernemingen, al dan niet collectief, SDG’s als een integraal onderdeel hebben gemaakt van de bedrijfsvoering. Ze hebben ingezien dat het implementeren van SDG’s kansen met zich meebrengen en niet per se als een bedreiging moeten worden beschouwd.

“In Suriname hebben wij nog maar een handjevol bedrijven die een deel van de SDG doelstellingen opgenomen hebben in hun beleidsvoornemens. Het zijn veelal bedrijven die een buitenlandse moeder hebben of doordat de directeur/eigenaar zelf intrinsiek gemotiveerd is, of er zijn andere overwegingen die een rol spelen. Dus we kunnen concluderen dat Surinaamse ondernemers nog te weinig doen op dit vlak en nog onvoldoende verantwoordelijkheid hebben genomen”, stelt hij.

Maar dat is volgens de heer Renten begrijpelijk. Surinaamse ondernemers hebben het moeilijk en ondernemen in een erg ondernemingsonvriendelijk klimaat, dat verder negatief wordt versterkt door de covid-19 pandemie.

Ondernemers zitten nu niet te wachten op nog meer overhead, regels, kosten etc.

“Maar er is goed nieuws. Tegelijkertijd realiseren steeds meer bedrijven dat het incorporeren van de SDG doelstellingen ook kansen biedt”, zei de heer Renten.

VSB directeur Malty Dwarkasing heeft tijdens deze webinar een uiteenzetting gegeven van de betrokkenheid van de VSB bij dit onderwerp.

Bekijk deze video om er meer over te weten:

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?