De VSB heeft op 27 april een onderhoud gehad met de directeur van het ministerie van Economische Zaken Ondernemerschap en Technologische Innovatie, dhr. A. Jadoenathmisier. Het onderwerp van gesprek was het mandaat en de rechtspositie van de Vliegende Brigade. Er heerst namelijk onduidelijkheid over wat de Vliegende Brigade precies mag doen. De unit van de Vliegende Brigade bestaat uit leden van KPS en de Economische Controle Dienst van het Ministerie van EZOTI.  Er is volgens de directeur een duidelijk mandaat en werkwijze opgemaakt voor deze unit. De bezwaren die de bedrijven hebben bij het optreden van de Vliegende Brigade is, dat de medewerkers van deze unit zich niet duidelijk legitimeren en soms vragen naar concurrentiegevoelige informatie en documentatie die soms zonder vermelding in een proces verbaal wordt meegenomen.

Aan de directeur was aangegeven dat prijscontrole belangrijk is, maar de werking marktmechanisme van vraag en aanbod als fundamenteel punt voorrang heeft. Ook de controlewerkzaamheden van de Vliegende Brigade in relatie tot de werking van de retentie regeling en dus de beschikbaarheid van vreemde valuta is besproken. Onzekerheden rond de beschikbaarheid van vreemde valuta binnen deze regeling, zorgt ook voor praktische problemen bij de bedrijven bij het vaststellen van de prijzen. Het ministerie geeft mee dat er in dit kader inmiddels USD 2 miljoen is uitgegeven. Toch blijkt dat er ondernemers zijn die hier nog niet voor in aanmerking zijn gekomen. Het ministerie zal dit uitzoeken en zorgen voor meer transparantie.

Daarnaast is de beoordeling van “ te hoge prijzen” heel erg subjectief. Het ministerie geeft alleen toestemming om goederen in te klaren op basis van een koers van SRD 16,30 voor USD 1 ,  terwijl deze nergens te krijgen is voor deze koers. Bij de controle wordt dit natuurlijk niet meegenomen.

De directeur van het ministerie gaf aan dat het ministerie zeker een voorstander is van de werking van het markt mechanisme en dat het optreden van de unit niet altijd zonder problemen geschiedt. Evaluatie van de werking van de unit is daarom belangrijk. Belangrijk is dat leden van deze unit, wanneer zij bedrijven aandoen zich goed moeten legitimeren en slecht bij opmaak van een proces-verbaal zij stukken van het bedrijf mogen meenemen.

De directeur heeft de VSB toegezegd documentatie m.b.t. het mandaat van de Vliegende Brigade aan ons te doen toekomen, zodat wij die kunnen delen met onze leden.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?