Op woensdag 28 april is de Nationale Loonraad door de president van de Republiek Suriname geïnstalleerd. De Loonraad valt onder het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken en staat onder leiding van mw. drs. W. Boedhoe.

Binnen de Raad zijn vertegenwoordigd: het Ministerie van Arbeid, het bedrijfsleven, de vakbond en het Planbureau. De leden zijn benoemd voor maximaal een jaar tot 31 december van het betreffende jaar waarin een advies moet worden gebracht.

De Raad heeft als algemeen doel het uitbrengen van een breed gedragen advies gericht op de vaststelling van het minimumloon in Suriname.

Binnen deze Commissie zijn namens de VSB (bedrijfsleven)  lid,  de dames  Malty Dwarkasing en Shirley Relyveld. De voordracht van mw. Relyveld  is recent doorgegeven aan het Ministerie en  zij zal op een later moment haar beschikking in ontvangst mogen nemen.

Tijdens de installatie is door de President Z.E. Chandrikapersad Santokhi en Minister Rishma Kuldipsingh aangegeven,  het belang van de werkzaamheden van de Raad m.b.t. het advies over de hoogte van het minimumloon in onze huidige uitdagende economische situatie.

De President verwacht binnen  een maand via de Minister de eerste inzichten m.b.t. de materie te mogen ontvangen.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?