De Alliantie voor Decent Work voor Personen met een Beperking is op 27 februari 2018 in het leven geroepen met het doel het bevorderen van Decent Work voor Personen met een Beperking door het implementeren van diverse activiteiten welke gericht zijn op het vergroten van het bewustzijn, dat ook deze groep recht heeft op Decent Work.

Binnen de Alliantie hebben zitting de VSB, UNDP, Ministerie van Arbeid, Ministerie van Sociale Zaken, Ministerie van Economische Zaken Ondernemerschap Technologische Innovatie, Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE), Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), Stichting Blindenzorg Suriname, Stichting Wan Okasi en Stichting Unu Pikin.

De Alliantie is nu bezig met de uitvoering van een sub project van het Basic Needs Trust Fund (BNTF) Project en wel ondernemerschap onder mensen met een beperking. Dit project wordt gefinancierd uit schenkingsmiddelen van de Caribbean Development Bank (CDB). Binnen dit project krijgen mensen met een beperking gedurende de maanden juni en september 2021 de gelegenheid om geheel kosteloos trainingen te volgen. Deze trainingen zijn ondernemerschap bij de Stichting Productieve Eenheden (SPWE) en vaktechnische trainingen, te weten computer hardware level 1 en 2, schilderen en assistent constructie werker bij Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO). De bedoeling is om deze doelgroep tegemoet te komen door hen een vak te leren om hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt te vergroten of zelfstandig te ondernemen. Hierdoor zijn mensen met een beperking in staat om zelfstandig een inkomsten te generen en een menswaardig leven te kunnen leiden. De VSB die een supervisor’s rol vervult binnen dit project, is blij om hieraan een bijdrage te leveren.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?