In de loop van de jaren 2019 en 2020 is door DOORS Consultancy in opdracht van de ILO en in samenwerking met de sociale partners een EESE Assesment (Een studie gericht op produktiviteit) gedaan als onderdeel van de uitvoering van het Decent Work Country Programma Suriname II (2019-2021). Door het intreden van de Covid-19 pandemie en de daarmee gepaard gaande reis- en samenscholingsbeperkingen en ook het vetrek van de Senior Specialist bij het subregionale kantoor ILO Decent Work Team and Office for the Caribbean te Port of Spain,,  heeft het validatieproces dat gepland was voor maart 2020, stagnatie ondervonden. Thans is gepland om het validatieproces in te zetten en af te maken via ZOOM-sessies op 24 mei 2021 en 08 juni 2021. Nadat het rapport is gevalideerd, zal het assessment, waarin ook rekening is gehouden met de Covid-19 implicaties op de werkplek, gelden als definitief en zullen de regering en de sociale partners over kunnen gaan tot de uitvoering van de aanbevelingen, waar nodig met tecnische assistentie van de ILO.

Bij deze nodigt de VSB haar leden uit voor deelname aan de validatie. Voor bijzonderheden kunt u contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via kamlesh.ganesh@vsbstia.org. Voor geintereseerden wordt het concept van het te valideren EESE-rapport gemaild op het email-adres zoals door u wordt doorgegeven. Hierop volgt ook de link voor deelname aan de zoomsessie.

Prigramma
Day 1   24 May 2021 

10 am – 12:30 pm (plenary)

Objective: present the report to a broad audience

Participants: Ministry of Labour, VSB, RAVAKSUR, UN agencies, Ministries, potential donors, media, the list to be discussed

Resource persons: ILO, DOOR

Welcome and Introductory remarks (ILO, Ministry of Labour, VSB and RAVAKSUR)

Presentation of the Report (DOOR)

Q&A and discussion

Validation of findings and identification of 3 (6) recommendations to act upon for the development of 3 (6) action plans

1:30 pm – 3:30 pm (plenary)

Objective: to presentation ways/methods/templates to formulate an action plan

Participants: Ministry of Labour, VSB and RAVAKSUR

Resource persons: ILO

 

Day 2, 08 juni 2021

Objective: to present, discuss, validate draft action plans and agree on next steps

Participants: Ministry of Labour, VSB and RAVAKSUR

Resource persons: ILO, DOOR

10 am – 12:30 pm (plenary)

Presentation and discussion of draft action plans

1:30 pm – 3:30 pm (plenary)

Presentation and discussion of draft action plans (continued, if necessary)

Adoption of action plans

Next steps

Achtergrond

Suriname, in haar zoektocht naar het verbeteren van het milieu voor de ontwikkeling van onder­nemingen en om de productiviteit te verhogen, verzocht de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) om concepten te maken en uit te voeren ten aanzien van de volgende beoordeling voor het mogelijk maken van Milieu voor Duurzame Ondernemingen (EESE) en te focussen op de ex­terne factoren die de bedrijfsproductiviteit. Het onderzoek bestudeerde de economische, sociale en politieke dimensies van het Handelsmilieu en de waargenomen uitwerking op de productiviteit. Door middel van het administreren van de onder­zoeken, focus groepen en diepte-interviews met eigenaren/managers van zaken, arbeiders, ver­tegenwoordigers van de overheid en vakbonden was het onderzoeksteam van de Arthur Lok Jack Global School of Business en DOOR Advisory Services Limited in staat de tripartiete algemene percepties van constituenten over het handels­milieu en haar potentieel effect over de produc­tiviteit in Suriname vast te leggen. Vanwege het tijdstip van de studie gedurende de wereldwijde COVID-19 pandemie, heeft het tam de gelegen­heid aangegrepen om de invloed van het virus op het huidige bedrijfsleven en de waarschijnlijke invloed in de toekomst te bestuderen. Sommige van de belangrijkste bevindingen uit het onder­zoek zijn benadrukt in dit verslag en samengevat in de secties beneden.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?