De ILO organiseerde deze week een driedaagse virtuele symposium in het kader van het ILO Caribbean Resilience Project. Dit is een gericht programma voor technische bijstand dat in 2019 is gestart om te voorzien in nationale beleidsontwikkeling, capaciteitsopbouw, ontwikkeling van vaardigheden en behoeften aan arbeidsmarktonderzoek, voor een meer holistisch, op werkgelegenheid en levensonderhoud gericht herstel van recente rampen, en voor de langere termijn veerkracht in het licht van aanhoudende klimaatverandering en bedreigingen voor het milieu.

Naast het delen van technische kennis over belangrijke veerkrachtonderwerpen, was het symposium bedoeld om onze Caribische tripartiete partners kansen te bieden voor zinvolle discussie en betrokkenheid bij regionale collega’s en belanghebbenden en regionale en internationale ontwikkelingspartners.

De overgang naar groene banen werd erkend als een cruciaal onderdeel van het veerkrachtkader in de regio, dat op lange termijn milieubescherming, economische ontwikkeling en sociale inclusie biedt.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?