De VSB heeft nota genomen van de nieuwe verscherpte maatregelen zijdens de overheid inzake de strijd tegen de Covid-19 pandemie. Ook draagt de VSB kennis van de omstandigheden binnen de gezondheidszorg. Op basis van de huidige situatie, roept de VSB haar leden op haar werknemers zoveel als mogelijk de ruimte te bieden, thuis te werken.

De VSB adviseert dringend om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan.

Tegelijkertijd vragen wij onze leden om zich voor te bereiden op een massale nationale vaccinatie campagne. Deze voorbereiding heeft meer te doen met de eigen omgeving klaarstomen voor vaccinatie door aandacht te besteden aan de drempels die het vaccinatiecampagne kunnen ondermijnen.

Hoe kan de voorbereiding geschieden?

Leden kunnen voor zichzelf in kaart brengen, wat de interne drempels zijn voor de vaccinatiebereidheid onder werknemers.

  1. U wordt gevraagd om de vaccinatiebereidheid te meten onder uw personeel en hun gezinsleden. Zie hier een voorbeeld van zo een tool (de VSB zal in de komende dagen op haar website meer tools ter beschikking stellen)
  2. Wat zijn de bezwaren tegen het vaccineren? Hiermee zal u trachten te begrijpen waarom er weerstand is tegen vaccineren (indien die er is). Het is normaal dat uw werknemer vragen heeft over vaccins en de juiste beslissing wil nemen voor zichzelf en diens dierbaren.
  3. Concerns adresseren: Indien blijkt dat de vaccinatiebereidheid niet op een gewenst niveau is, dient er gewerkt te worden aan de drempels. Als uw werknemer vragen stelt of zijn bezorgdheid uit over vaccins, luister dan naar hen, erken hun gevoelens en geef indien mogelijk de juiste informatie. Wees bereid om gerenommeerde informatiebronnen voor te stellen als ze meer willen weten.
  • Bijna iedereen kan zijn steentje bijdragen door de basisprincipes van vaccinatie en de betrouwbare bronnen voor meer details te kennen, en door openlijk hun enthousiasme voor vaccinatie te uiten.
  • Geef het goede voorbeeld: werkgevers kunnen het vertrouwen vergroten door openlijk hun steun voor vaccinatie of persoonlijke ervaring met deze vaccinatie te delen. Dit helpt de acceptatie van vaccinatie als sociale norm op de werkplek te bevorderen.
  • Luister naar eventuele zorgen en communiceer op een manier die respectvol is en vertrouwen opbouwt. Vaccins zijn veilig, effectief en een belangrijk onderdeel van de COVID-19-response, maar het stoppen van de verspreiding van ziekten blijft de sleutel.

4.  Doorbreek barrières: Gevaccineerd worden hangt er vaak van af of het handig is om dat te doen. Om vaccinatie zo gemakkelijk mogelijk te maken, kunnen werkgevers betalen voor kinderopvang of de reiskosten om naar vaccinatie faciliteiten te gaan, of hun werknemers betaald verlof bieden om zich te laten vaccineren. Het is belangrijk om werknemers de tijd en flexibiliteit te geven die ze nodig hebben om vaccinatie afspraken bij te wonen en zelfs te herstellen na de vaccinatie. Daarnaast ben u als werkgever vrij om andere of additionele incentives aan te bieden.

Namens het Bestuur van de VSB

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?