De Nationale Loonraad is op 8 april 2021 geïnstalleerd, waarin de overheid, bedrijfsleven en vakbond vertegenwoordigd zijn. Namens het bedrijfsleven participeert de VSB in de Raad. Een van de taken van de Raad die bij Wet (Wet Minimumloon –S.B. 2019 no. 101) is vastgesteld, is het adviseren over het minimumloon, welke zal gelden bij betaling van loon aan werknemers. Binnen dit kader is door de Raad aan het Bedrijfsleven gevraagd na te gaan hoe loon aanpassingen binnen de verschillende sectoren in 2018,2019 en 2020 hebben plaatsgevonden en wat de verwachtingen zijn voor 2021. Deze input wordt meegenomen bij het komen van een advies van de Raad voor de regering om het minimumloon dit jaar vast te stellen.

inflatiecijfers van het afgelopen jaren:

                     Jaareinde inflatie ABS cijfer           Gemiddelde inflatie ABS cijfer

2017            9,2%                                                22 %

2018            5,4 %                                           6,8%

2019            4,2%                                            4,4%

2020            61,0%                                          34,9%

De VSB heeft deze week een survey gelanceerd onder haar leden, onder de naam Navraag Loonaanpassing. Graag verzoeken wij degenen die nog moeten reageren, dat alsnog te doen.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?
Create your own user feedback survey