In het kader van de Decent Work Country Programma Suriname II (2019-2021) heeft DOOR Advisory Services Limited i.s.m. het ILO Decent Work Team op 24 mei en 8 juni jl. in twee tripartiete workshops de resultaten van het EESE rapport gevalideerd en de top 4 prioriteitsgebieden geïdentificeerd. DOOR Advisory heeft met de afzonderlijke tripartiete groepen een aanzet gedaan om de prioriteitsgebieden uit te werken in een actionplan. Op de laatste sessie werd het actionplan tripartiet besproken. De vruchtbare workshop leverde een eerste draft van het finale actieplan.

Suriname, in haar zoektocht naar het verbeteren van het milieu voor de ontwikkeling van ondernemingen en om de productiviteit te verhogen, verzocht de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) om concepten te maken en uit te voeren ten aanzien van de volgende beoordeling voor het mogelijk maken van Milieu voor Duurzame Ondernemingen (EESE) en te focussen op de externe factoren die de bedrijfsproductiviteit. Het onderzoek bestudeerde de economische, sociale en politieke dimensies van het Handels Milieu en de waargenomen uitwerking op de productiviteit.

Door middel van het administreren van de onderzoeken, focusgroepen en diepte-interviews met eigenaren/managers van zaken, arbeiders, vertegenwoordigers van de overheid en vakbonden was het onderzoeksteam van de Arthur Lok Jack Global School of Business en DOOR Advisory Services Limited in staat, de tripartiete algemene percepties van constituenten over het handels milieu en haar potentieel effect over de productiviteit in Suriname vast te leggen. Vanwege het tijdstip van de studie gedurende de wereldwijde COVID-19 pandemie, heeft het team de gelegenheid aangegrepen om de invloed van het virus op het huidige bedrijfsleven en de waarschijnlijke invloed in de toekomst te bestuderen.

Na de puntjes op de I te plaatsen, wordt het EESE document gelanceerd.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?
Create your own user feedback survey