De VSB heeft op maandag 21 juni 2021 deelgenomen aan het regulier onderhoud met het ministerie van Openbare Werken.

Minister Riad Nurmohamed heeft een overzicht gepresenteerd van de plannen en intenties betreffende de dienstverlenende taken en bevoegdheden van het ministerie.

Het ministerie wenst verder te professionaliseren en heeft daarvoor input nodig van stakeholders. Namens de VSB namen deel ondervoorzitter Wilfred Baldew en Senior Policy Officer Kamlesh Ganesh.

De ondervoorzitter benadrukte tijdens deze bijeenkomst het belang van verdere professionalisering, maar ook het belang van Public Private Partnerships. Hier moet er zo spoedig als mogelijk invulling aan gegeven worden. Hierbij mag het ministerie rekenen op verdere ondersteuning van de VSB.

Het ministerie heeft een inventarisatie gemaakt van haar diensten. Van de stakeholders wordt verwacht dat er aanbevelingen en ideeën worden gepresenteerd om te starten met de aanpassing van vooral wetgeving. De minister maakte duidelijk dat het ministerie over wenst te gaan naar privatisering van een aantal diensten die nu onder het ministerie vallen, wat op termijn ook moet zorgen voor meer werkgelegenheid.

De Wet op aanbestedingen (Procurement Law) moet in het kader van transparantie en voorspelbaarheid van Bestuur worden aangepast. Uitkomsten van aanbestedingen  moeten gepubliceerd te worden.

In het kader van werkgelegenheid en productiviteits verhoging dient men er bij de overname van diensten door de Private sector zeker van te zijn dat er sprake is van innovatie (duurzaamheid), de activiteiten voldoen aan internationale standaarden en geselecteerde bedrijven moeten gecertificeerd zijn.

De OW minister heeft op vrijdag 09 april 2021 een overlegorgaan met verschillende organisaties formeel geïnstalleerd. Organisaties die in het overlegorgaan zitten zijn: VSB, ASFA, KKF, Natin, PTC, ADEK, AAV, ORIS, Unie van Architecten, Vereniging van Installateurs, Notarissen en de Landmeters. Dit zijn de partners waarmee het ministerie rechtstreeks in contact moet blijven. 

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?
Create your own user feedback survey