Maandag 5 juli jl. heeft David Power, CEO The Cultivator, als voorzitter van het aftredend bestuur bij VSB Young Management de voorzittershamer overgedragen aan Anvit Ramlakhan, CEO van Datasur. De zittingsperiode van het nieuwe bestuur is 2021-2023, bestaande uit de volgende bestuursleden: Xiomara Vakkers als secretaris, Vanessa Mahangi-Souda als penningmeester, en twee bestuursleden namelijk Nephille Stekkel en Stefanie Brunswijk.

Het nieuwe VSB-YM bestuur bedankt het uittredende bestuur voor haar leiderschap en inzet in de afgelopen zittingsperiode, waarbij in de komende weken gekeken zal worden naar het uitstippelen van strategie en beleid.

Het nieuwe VSB-YM bestuur wil zich voornamelijk gaan focussen op drie strategische pijlers t.b.v. haar leden, namelijk:

  1. Strategisch Plateau 1 Q3 2021- Q1 2022: Ontwikkelen en behouden van het lerend vermogen voor het kunnen bouwen van impactvolle organisaties. Aan VSB-YM leden zal uiteenlopende expertise over het volledige scala van ondersteunende diensten voor jeugdondernemerschap bijgebracht worden. Trainingen in zowel hard en soft skills voor capaciteits- en competentie ontwikkeling van de VSB-YM leden.
  2. Strategisch Plateau 2 Q2- Q4 2022: Vormen van het innoverend vermogen voor het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen, producten en diensten. Door de collectieve expertise van het VSB-YM netwerk bijeen te brengen, zal er een uniek perspectief gecreëerd worden van ondernemerschap, zodat hiaten in de ontwikkeling en voortzetting van jong ondernemerschap in Suriname gecultiveerd wordt. Met dit inzicht zullen we samenwerken met VSB-YM leden om nieuwe oplossingen voor-in-en door Suriname te ontwikkelen.
  3. Strategisch Plateau 3 Q1- Q2 2023: Het drukken van de stempel voor jeugdondernemerschap binnen Suriname. Als VSB-YM organisatie zullen we werken aan de positionering van de vereniging als ​​leidende autoriteit op het gebied van jeugdondernemerschap in Suriname.

De voorzitter, Anvit Ramlakhan, geeft aan dat er middels key partnerschappen- en activiteiten de relevante resources zullen worden aangesproken voor het realiseren van de waarde propositie van het VSB-YM bestuur t.b.v. haar leden, namelijk: “Elke jonge Surinamer, ongeacht hun omstandigheden of achtergrond, wordt in staat gesteld en gefaciliteerd om hun geweldig idee om te zetten in een succesvol bedrijf, waardoor jeugdondernemerschap wordt gecultiveerd voor het stimuleren van een duurzame economische ontwikkeling van Suriname, het creëren van banen en het versterken van gemeenschappen”.

Hij sluit af met het statement: “We kunnen niet altijd bouwen aan de toekomst voor onze jeugd, maar we kunnen wel bouwen aan onze jeugd voor de toekomst!”.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?
Create your own user feedback survey