In het kader van het Basic Needs Trust Fund Subproject “ Micro-ondernemerschap voor mensen met een beperking”  ontving afgelopen dinsdag 28 juli de eerste groep cursisten van de  “Ondernemerschapstraining” hun certificaat. Het gaat om 11 personen die de training succesvol hebben doorlopen bij de Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE).  De cursisten hebben tijdens de training hun bedrijfsideeen uitgewerkt hoe deze om te zetten in de praktijk. Voor degenen die reeds een bedrijf hadden werd de focus ook gelegd op bedrijfsmanagement aspecten.  In het natraject zal verdere coaching plaatsvinden alsook ondersteuning in de vorm van middelen ter waarde van US$ 1500 per ondernemer.

Dit project is voortgevloeid uit gepleegde inspanningen van de Alliantie voor ‘decent work’ voor mensen met een beperking om meer ontplooiingskansen te bieden aan deze vaak achtergestelde doelgroep. Dit Alliantie is een samenwerkingsverband tussen  de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, de overheid,de UNDP, en maatschappelijke organisaties die zich  bezighouden met het welzijn van personen met een beperking.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?