Het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft op voorstel en voordracht van de Faculteit der Technologische Wetenschappen ondersteund door de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, de Caribbean Employers Confederation, de Spatial Planners Association Suriname en het Water Forum Suriname en op voordracht van de commissie voor promoties en eredoctoraten besloten om op 11 augustus 2021 Ingenieur Marcel Andre Meyer het Eredoctoraat in de Technologische Wetenschappen te verlenen.

Een eredoctoraat wordt verleend aan iemand met zeer uitstekende verdiensten wegens voorbeeldige of hoogstaande verrichtingen die het navolgen waard zijn op het stuk van de wetenschapsbeoefening.

De heer Meyer, die ook de langst dienende VSB voorzitter is geweest (1992-2010), is in 1968 afgestudeerd aan de Universiteit te Delft Als civiele ingenieur. Gedurende de afgelopen 50 jaar is hij actief in de civiele techniek en heeft  internationaal en nationaal meerdere congressen en seminars bijgewoond om zo zijn kennis en vaardigheden bij te houden op het gebied van wegen en waterbouwkunde en ook waterhuishouding. De heer Meyer sprak in zijn rede de hoop uit dat er ordening komt voor de bouw en constructie sector in Suriname.

“Het is al lang bekend dat de bouw en konstructie sector (BKS) van Suriname ook wel als graadmeter van de economische bedrijvigheid van ons land wordt aangemerkt en dat deze bouwsector thans voor een aantal belangrijke uitdagingen staat die onder meer het gevolg zijn van de mondiale en regionale processen zoals globalisatie, economische integratie en handelsliberalisatie. De aannemers, de raadgevend ingenieurs en de architecten zijn ervan overtuigd dat de overheid van Suriname c.q. het ministerie van Openbare Werken slechts in staat zal moeten zijn om de uitdagingen in de bouw en constructiesector te kunnen opvangen wanneer er in een gestructureerd overleg verder wordt gewerkt met de hiervoor genoemde representatieve belangenorganisaties uit de bouwwereld van ons land. Met een memorandum ordening bouw en konstructie sector in Suriname werd de overheid enige voorstellen gedaan en deze geeft op overzichtelijke wijze aan welke de betrokkenheid van de BKS zal zijn”, aldus een fractie uit de heer Meyer zijn rede.

De heer Meyer is sinds 2012 de Erevoorzitter van de VSB.

Volg hier de volledige ceremonie

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?