Aan: Alle partner bedrijven en instituten van VSB-SU4SU Covid-19 Support Fund

– Directie en personeel zorginstellingen
– Dienstverleners en leveranciers
– Overige partners bedrijven, NGO’s, Buurtverenigingen, etc.

Verzonden op: maandag 23 augustus 2021

Betreft: Beëindiging activiteiten SU4SU

Geachte,

Hierbij deelt het VSB-SU4SU Covid-19 Support Fonds mede dat zij samen met haar donorpartners haar activiteiten per 30 september 2021 volledig zal hebben afgebouwd. Om dit te bewerkstelligen zal het fonds per heden 24 augustus, geen nieuwe sponsering aanvragen meer
in behandeling nemen. Verder eindigen alle lopende overeenkomsten en afspraken met gezondheidsinstellingen, dienstverleners en overige instituten per 30 augustus 2021. Enkele specifieke toezeggingen en contracten die een looptijd hebben tot eind september worden wel allemaal nagekomen zoals afgesproken. Aan u het verzoek om deze afspraken e/o contracten wel te conformeren op schrift met uw VSB-SU4SU vertegenwoordiger. Wij verzoeken u verder alle openstaande facturen uiterlijk dinsdag 31 augustus 2021 in te dienen.

SU4SU is een initiatief van het Surinaams bedrijfsleven en biedt sinds het prille begin van de Covid-19 pandemie vanaf maart 2020, middelen en ondersteuning aan de zorginstellingen in Suriname in de strijd tegen het COVID-19 virus. SU4SU heeft sinds februari 2021 haar focus en
energie met name gericht op de ondersteuning van het Nationale Deployment en Vaccinatie Programma van Suriname. De afgelopen 6 maanden heeft SU4SU globaal USD 600.000,- besteedt aan het vaccinatieprogramma, waaronder de aankoop van vaccines.

VSB-SU4SU Covid Support fonds in de huidige vorm stopt met het actief participeren in programma’s in de strijd tegen de Covid-19 pandemie. Desalniettemin zal het bedrijfsleven via de VSB, het Ministerie van Volksgezondheid en de gezondheidssector blijven ondersteunen. Dit
zullen wij voornamelijk financieel doen via het Covid-19 fonds, een joint venture tussen het bedrijfsleven en de regering van Suriname. Alle aanvragen voor ondersteuning en financiering uit dit fonds geschieden via de directeur van het Ministerie van Volksgezondheid.

Tot slot danken wij eenieder die ons heeft ondersteund, maar in het bijzonder de sponsoren, vrijwilligers, gezondheidsinstellingen en gezondheidsmedewerkers voor het in ons gestelde vertrouwen en voor de fijne, goede samenwerking. Afgelopen 18 maanden hebben wij samen
veel bereikt en veel leed van Surinamers bespaart. GRANTANGI!

Hoogachtend,

SU4SU Covid-19 Support Fund
Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB)

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?