Op zaterdag 14 augustus 2021 is de door Minister Ramdin van BIBIS geinstalleerde nationale commissie local content in 3 werkgroepen verdeeld:

  1. Beleidskader Local Content
  2. Institutioneel Kader
  3. Wettelijk Kader

In deze commissie participeren momenteel 3 grote stakeholders:

  1. De Overheid van Suriname: De ministeries van NH, EZ, BIBIS, Onderwijs en Arbeid
  2. Staatsolie Suriname
  3. De bedrijfsleven organisaties VSB en ASFA/Alliantie+

Daar de VSB al in een eerder stadium begonnen was met de ontwikkeling van een voor Suriname geschikt Local Content Beleid werd gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt de visie van de VSB inzake local content met de overige stakeholders te delen. Onze definitie van Local Content luidt als volgt:

“De mate waarin de ontginningsindustrie verdere duurzame voordelen voor de Surinaamse economie oplevert dan slechts de bijdrage aan het BBP en de overheidsinkomsten, door koppeling van deze industrie aan andere duurzame binnenlandse sectoren”  

Tijdens de sessie van 14 augustus hebben wij ook een Roadmap to Local Content gepresenteerd:

Daarnaast zijn we begonnen met oriënterende gesprekken met relevante partners. In het kader hiervan hebben wij op maandag 30 augustus 2021 van gedachten gewisseld met de Surinaamse Juristen Vereniging en op dinsdag 31 augustus 2021 met een internationale dienstverlener Ramps Logistics. Graag willen wij ook met de overige VSB leden van gedachten wisselen over Local Content. Uw input/adviezen wordt bijzonder op prijs gesteld. Mocht u vragen hebben over dit onderwerp stuurt u die gerust naar het secretariaat op info@vsbstia.org.

Namens het VSB Local Content Team,

Hans Hiralal, Mervel Kotzebue, Anushka Sonai, Timothy Mendonca en Dimitri Lemmer

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?