De Commissie Voorbereiding Wet op de Ruimtelijke Ordening is in december 2020 ingesteld door de Minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu van Suriname. De taak van de commissie is tweeledig. In de eerste plaats moet de commissie een visie ontwikkelen voor de toekomstige ruimtelijke inrichting van Suriname, na de relevante stakeholders gehoord te hebben. Vervolgens moet de commissie de vraag beantwoorden hoe de toekomstvisie gerealiseerd moet worden. Het laatste zal leiden tot uitgangspunten voor adequate wetgeving op de ruimtelijke ordening.

De VSB heeft op 1 september 2021 deelgenomen aan een teachin, georganiseerd door deze commissie. Hier ging de commissie in op haar taakstelling en de te verwachten resultaten van haar verrichtingen.

Voor het ontwikkelen van een visie op de toekomstige ruimtelijke inrichting van Suriname heeft de commissie een vragenlijst voorbereid. Omdat de Covid-19 ontwikkeling beperkingen oplevert voor fysieke bijeenkomsten heeft de commissie besloten de stakeholders betrokkenheid op een alternatieve manier uit te voeren. In de eerste fase ontvangen de geïdentificeerde stakeholders deze vragenlijst. Uit o.a. deze stakeholderbijdrage zal de draft “Nota op de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie in Suriname” worden geschreven. Daarmee gaat de commissie fase 2 in. In deze fase vindt de validatie van de geschreven Nota op de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie in Suriname plaats. Als finaal stuk wordt er een draft “Nota Wet Ruimtelijke Ordening Suriname” geschreven.

De vragenlijst is opgesteld aan de hand van de vier belangrijkste aspecten die zijn geformuleerd door UN Habitat, een organisatie van de Verenigde Naties die streeft naar verbetering van het leven in steden en andere nederzettingen. De vier belangrijke aspecten zijn verbonden aan de Sustainable Development Goals en met name doel nummer 11 dat betrekking heeft op steden en andere nederzettingen.

In deze vragenlijst zijn de vier aspecten genoemd, (1) Sociale duurzaamheid, (2) Economische duurzaamheid, (3) Duurzaamheid van het milieu en (4) Ruimtelijke duurzaamheid, met telkens een korte toelichting die als doel heeft de vragen die erna volgen, te verduidelijken.

De commissie is van plan haar eerste draft advies medio november uit te brengen.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?