Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. committeert zich aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelen voor een beter Suriname en een betere wereld. Waar het bedrijf gepassioneerd aan zal werken, is de wereld een stukje mooier achterlaten dan we die aantroffen.

“De nood wordt steeds hoger en de roep steeds schriller. Het is niet langer een kwestie van generaties die na ons komen, maar het gaat ook om ons. Wij kunnen niet onderkennen dat wij de negatieve gevolgen van klimaatverandering ervaren”, zegt Staatsolie.

Landen en organisaties hebben daarom de koppen bij elkaar gestoken om een verandering te brengen in de koers waar wij op gaan en hebben zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen geformuleerd, de Sustainability Goals ook wel. Staatsolie committeert zich volledig aan het bijdragen tot het  bereiken van deze zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Een regionale speler zijn die binnen een internationale context zijn activiteiten uitvoert, brengt deze verantwoordelijkheden met zich mee. Hoewel de duurzaamheidsdoelen al jaren op haar vizier ligt, zal de vernieuwde commitment als kompas dienen bij het uitvoeren van alle activiteiten en sociale projecten.

De visie van Staatsolie op het gebied van sustainability is dat zij door haar handelen herkend worden als duurzaam ondernemende organisatie. Deze visie is vastgelegd in een commitment die de volgende focusgebieden heeft:

– Veiligheid. Haar absolute prioriteit is het creëren van een veilige werkomgeving voor haar medewerkers. Veiligheid -zowel in de processen, als persoonlijke veiligheid – is essentieel. Het bedrijf heeft maatregelen ingesteld om het aantal bedrijfsongevallen tot een absoluut minimum te beperken; er wordt continu gewerkt aan het vergroten van de kennis en bewustwording van medewerkers op het gebied van veiligheid en Staatsolie implementeert inspectie- en opvolgsystemen om de prestaties op gebied van veiligheid continu te verbeteren.

– Milieu. Ook op het gebied van milieu zijn er systemen doorgevoerd binnen de operationele activiteiten die eraan moeten bijdragen dat zo min mogelijk schade aan het milieu wordt gebracht. Denk aan: vermindering van broeikasgassen; duurzaam omgaan met energie en bewust omgaan met afval. De prestaties worden steeds gemeten om vooruitgang te kunnen vastleggen. Staatsolie houdt zich aan zowel nationale als internationale wetgeving om de impact van de effecten van zijn activiteiten op het milieu zo laag mogelijk te houden. Ook worden projecten ondersteund die de kwaliteit van ons milieu moeten bevorderen.

– Economisch. Integriteit, verantwoordelijkheid en ethisch handelen zijn in alle economische activiteiten, leidend voor de manier waarop de activiteiten uitgevoerd worden. Zaken worden op een eerlijke en transparante manier uitgevoerd op de afgesproken wijze. Om naleving hiervan te stimuleren, hebben wij een gedragscode geformuleerd voor de medewerkers waarin zij richtlijnen ontvangen voor correct gedrag.

– Sociaal. Zowel intern als extern, richt Staatsolie zich op de factor mens. Medewerkers worden gezien als de belangrijkste sleutel in alle activiteiten, maar ook diversiteit op de werkvloer en waardig werk voor personen met een beperking krijgen aandacht. Extern wordt op alle mogelijke manieren, vooral door ondersteuning van projecten van sociale ondernemingen die duurzame oplossingen willen uitwerken, getracht een bijdrage te leveren aan de gemeenschappen waar de organisatie onderdeel van is.

Sustainability is voor Staatsolie belangrijk omdat ook zij zich mede verantwoordelijk acht voor de aarde. “We willen samen met partners in de olie-industrie ons hard maken voor verbetering in de wereld. Wij geloven er sterk in dat de toekomst mooi is, en daar stoppen wij energie in”, aldus Staatsolie.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?