Als uitvloeisel van het recente werkbezoek van president Santokhi aan Nederland werd op initiatief van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven VSB (vice-voorzitter Wilfred Baldew), in samenwerking met de Surinaamse ambassade in Nederland (Rajendre Khargi) op 21 september 2021 een bijeenkomst gehouden over de “economische grondslagen van de Surinaamse economie”. Hierbij werd een gedetailleerde analyse, met cijfermatige onderbouwing, over de stand van zaken gegeven.

Anthony Karam sprak van “opvallende prestaties, die in een zeer korte tijd zijn gerealiseerd. De koers is gestabiliseerd, de inflatie is beteugeld en het interne huishoudboekje is in balans gebracht”.

 “Het Surinaams bedrijfsleven is nu aan zet om economische groei te genereren”, aldus drs. Gerard Lau, dr.Marijn van Schaijk, Prof.dr. Anthony Karam en drs. Roy Somaroo. “Door succesvol crisismanagement is de Surinaamse economie aan het stabiliseren”, aldus deze toonaangevende Surinaamse economen.

Wilfred Baldew memoreerde aan “de unieke kans om via joint ventures en joint investments tussen Surinaamse- en Nederlandse bedrijven de verdere integratie in de regio, voor wat betreft energie, telecommunicatie, personen en goederenvervoer, mogelijk te maken. Ook kan hoogwaardige Nederlandse kennis en technologie worden toegepast om innovatieve Surinaamse producten te ontwikkelen voor de export. Gedacht wordt aan de landbouw, veeteelt, goud-,hout-, gas en olie industrie. Ook exclusieve vormen van dienstverlening kunnen worden ontwikkeld voor de toerisme-, IT-, weg & waterbouw en medische industrie.

 Jannes van der Velde, landen-manager van de DECP, een organisatie van de Nederlandse ondernemersvereniging VNO-NCW en de Nederlandse tegenhanger van de VSB, benadrukte dat “het huidige tripartite overleg tussen werkgevers, werknemers en de Surinaamse regering ook essentieel is om de economie succesvol te diversifiëren. Loonmatiging is op korte termijn belangrijk, terwijl de productie wordt opgevoerd.

  “Hoewel de huidige stabilisatie van de Surinaamse economie op eigen kracht is verricht, is samenwerking met het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) belangrijk om een duurzame diversificatie van de economie te kunnen bewerkstelligen. Door diversificatie ontwikkelt Suriname meerdere soorten van financiële inkomsten en is daardoor minder kwetsbaar bij toekomstige economische tegenslagen. Voor het ontwikkelen van deze nieuwe stroom van inkomsten zijn echter investeringen nodig. Samenwerken met het IMF straalt vertrouwen uit en dat is belangrijk om deze investeringen aan te trekken”, aldus Roy Somaroo en Marijn van Schaijk.

Anthony Karam opperde dat “de noodzakelijke diversificatie van de economie de komende 4-5 jaren ook kan worden gefinancierd met inkomsten uit de natuurlijke hulpbronnen zoals goud, hout, en later, olie & gas”. 

“Ook uit de huidige informele sector kunnen inkomsten gegenereerd worden. Hier werken 92.000 mensen, die 12,6 miljard SRD genereren. Hierover wordt momenteel geen belasting betaald”, aldus Gerard Lau.

 Marijn van Schaijk benadrukte de noodzaak tot “het ontwikkelen van de import-vervangende industrie. Suriname kan o.a. eigen landbouw producten produceren, waardoor de import wordt afgeremd en op vreemde valuta bespaard. Dit draagt bij aan stabilsatie van de wisselkoers”.

 Vanuit de zaal werd door oud ambassadeur van Suriname in New York mw. dr. Irma LoembanTobing-Klein aangegeven dat “een integrale inventarisatie van noodzakelijke mensen en middelen (een zogenaamde need-assessment), over alle ministeries, een goed hulpmiddel is om een betrouwbaar inzicht te krijgen over het totale pakket aan menskracht en middelen, die noodzakelijk zijn om een transformatie van de Surinaamse economie mogelijk te maken. De Verenigde Naties stelde destijds financiële middelen hiervoor beschikbaar”.  Anthony Karam respondeerde “dat dit idee in het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) van de huidige regering zal worden opgenomen als onderdeel van de sustainable development goals”.

 Rajendre Khargi sloot de bijeenkomst af “met de belofte dat zijn wijdverbreid sociaal-, maatschappelijk- en economisch netwerk in Nederland intensief zal worden ingezet om, namens de Regering Santokhi, de samenwerking tussen het Surinaams- en Nederlands bedrijfsleven om te zetten in een florerende handelsrelatie”.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?