Persbericht bedrijfsleven organisaties: VSB, ASFA, ICT-AS, SHATA, VEAPS, SBV, SURVAM, SJV, AAV, AKMOS en PLIS

De meeste bedrijven, vooral de middel- groot en kleine bedrijven in diverse sectoren zijn bezig te overleven in deze crisisperiode. Vanwege de pandemie kan de economie niet volledig opengegooid worden, waardoor het nog moeilijker is om het hoofd boven water te houden.

Naast de normale vaste personele uitgaven, zijn er in 2021 vele kosten gemaakt i.v.m. de pandemie zoals uitgaven en inkomstenderving die gepaard gaan met de gevolgen van lockdown perioden, besmettingen op de werkvloer, quarantaine dagen van werknemers, en incentieven om zich te laten vaccineren etc.

Het bedrijfsleven kan niet lang wachten op werknemers om zich vrijwillig te laten vaccineren en vervolgens nog blijven opdraaien voor de kosten die gepaard gaan met (mogelijke) besmettingen. Dit zeker vanwege de enorme nationale crisis waarin wij ons bevinden en de internationale gevolgen van de pandemie, zoals verhoogde prijzen van inputs en andere logistieke kosten.

Wij roepen de overheid op om de nodige wettelijke maatregelen te treffen opdat bedrijven hun gevaccineerde medewerkers, hun klanten en andere stakeholders kunnen beschermen tegen deze dodelijke ziekte. Juist nu de wetenschap heeft aangetoond dat gevaccineerden, alhoewel deze ook het risico lopen besmet te raken, er haast geen sprake is van ziekenhuisopname of erger en dat het overbrengen van een besmetting een veelvoud lager ligt. Daarnaast heeft onze fragiele economie een boost nodig en kunnen wij ons niet langer gegijzeld houden door vaccinatieweigeraars die niet altijd op zuivere gronden de vaccinatie weigeren.

Wij roepen ondernemers en corporate leiders op om alle maatregelen te treffen, en zodoende maximale bescherming te bieden aan hun werknemers en te voorkomen dat door onnodige besmettingen de bedrijfsvoering in gevaar komt door hoge thuis isolatie.

Tevens vragen wij de gezondheidsautoriteiten om een pragmatische en op risico gebaseerd beleid te ontwikkelen voor quarantaine verlichtingen voor gevaccineerde medewerkers die geen Covid-19 hebben maar wel tot een direct contact persoon behoren, door vroegtijdig en frequent te testen en de periode van quarantaine drastisch te verminderen.

Het bedrijfsleven rekent op de medewerking van de overheid om de private sector inderdaad in de gelegenheid te stellen een waardige bijdrage te leveren aan de wederopbouw van onze economie.

Download hier de positionpaper: VSB positionpaper vaccinatie beleid-sept 2021

Namens:

Vereniging Surinaams Bedrijfsleven

Associatie van Surinaamse Fabrikanten

ICT Associatie Suriname

Suriname Hospitality and Tourism Association

Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname Surinaamse Bankiersvereniging

Surinaamse Vereniging van Assurantiemaatschappijen

Surinaamse Juristenvereniging

Algemene Aannemersvereniging

Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname Platform van Importeurs in Suriname

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?
2021-10-02T10:06:32-03:00
Go to Top