De huidige financieel-economische crisis, waarin Suriname zich bevindt, vereist van alle actoren in de economie een totaal andere manier van werken en handelen waarbij, naast de inzet van geïnstitutionaliseerde structuren, ook nieuwe overleg en monitoring structuren in het leven moeten worden geroepen voor een beperkte periode.

Daarnaast is in een crisisperiode sociale dialoog essentieel voor het creëren van vertrouwen en draagvlak binnen de gehele samenleving. Dit is in het bijzonder van belang omdat alle partijen een belangrijke bijdrage hebben te leveren aan het herstel van de economie. In diverse landen in de wereld heeft sociale dialoog bijgedragen aan de succesvolle hervorming van de economie, bijvoorbeeld Barbados en Ierland. De private sector acht het niet alleen van essentieel belang dat er rekening wordt gehouden met voorstellen en visies van het Bedrijfsleven maar pleit ook voor de betrokkenheid van de overige sociale partners alsmede het maatschappelijk middenveld. Alleen op deze manier kan waarachtige dialoog op gang worden gebracht. Een herstelprogramma zonder sociale dialoog is gedoemd te falen.

 De randvoorwaarden voor een succesvolle sociale dialoog zijn onder andere:

          Inzien van de noodzaak;

          politieke wil;

          bereidheid tot dialoog bij alle partijen alsook de bereidheid om standpunten te verlaten;

          transparantie;

          deelname van de juiste actoren (overheid, werkgevers en werknemers)

De private sector is zich terdege bewust van deze noodzaak om diverse redenen en is bereid in nationaal belang een bijdrage te leveren voor wat betreft de het monitoren en uitvoeren van de aanpassing van de economie.

De tweede ronde gesprekken van het Tripartiet Overleg vond maandag 27 september plaats in het gebouw van het ministerie van Financiën en Planning. Het Speciaal Tripartiet Overleg tussen de overheid, vakbeweging en het bedrijfsleven is op 15 september 2021 geïnstalleerd door president Chandrikapersad Santokhi. Hierin zitten zeven vertegenwoordigers van elke sociale partner. De voorzitter is prof. dr. Marten Schalkwijk. De leden vergaderen minstens eenmaal per week.

Momenteel praten de sociale partners over het identificeren van gezamenlijke agendapunten die moeten leiden tot een Tripartiet Akkoord. De uitvoering van het Tripartiet Akkoord zal in 2022 plaatsvinden. Het zal betrekking hebben op zaken zoals onder andere nieuwe belastingschijven, koopkracht versterking en het sociaal vangnet. Elk lid heeft documenten ingediend en toegelicht. 

De private sector heeft als agendapunten aangedragen: 

  • De IMF-Extended Fund Facility en het Herstelplan 2020-2021 
  • Sociaal vangnet
  • Integrale herziening van de loon- en inkomstenbelasting.
  • Versterking van de belastingdienst 
  • Ease of doing business
  • Covid-19 pandemie 

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?