De Internationale Werkgeversorganisatie faciliteerde op 4 oktober 2021 een Regional Forum on Business and Human Rights for Latin America and the Caribbean. Deze sessie was bedoeld om leden te informeren over belangrijke trends en ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsleven en mensenrechten in de regio en de impact op de regio te bespreken. 

Er is door verschillende sprekers aandacht besteed aan de uitdagingen in het kader van mensenrechten in de regio. De IOE is van plan om de discussies rond dit onderwerp te institutionaliseren.

Ook de Caribbean Employers Confederation,waar de VSB ook lid van is, heeft haar bezorgdheden kunnen uiten over de recente ontwikkelingen. 

“We hebben de neiging om nogal zelfgenoegzaam te geloven dat dit geen grote problemen zijn in het Caribisch gebied. We zijn geneigd te vergeten dat wij de afgelopen jaren problemen hebben gehad met migratie. We hebben een enorme toestroom van Venezolanen gehad in sommige Caribische landen. We hebben al lang een geschiedenis van Haïtiaanse migranten naar buurlanden. Het is niet iets dat we graag toegeven, maar de behandeling van migrerende arbeiders was ook niet op zijn best”, zegt Wayene Chen, voorzitter van de CEC. 

De huidige grootste mensenrechten uitdaging heeft volgens de heer Chen te maken met de Covid-19 pandemie. 

“De Caribische regio is het zwaarst getroffen door de Covid-19 pandemie vanwege de zware afhankelijkheid van toerisme. Tegelijkertijd is de vaccinatiegraad in de regio heel laag. 

“Waar wij heel gespannen raken, gezien wij degenen zijn die business up and running moeten krijgen, is dat de overheden niet strak genoeg overgaan tot het afdwingen of propageren van vaccinatie. Politieke leiders schrikken zich weg van deze issue. Als werkgevers krijgen wij met een knipoog de boodschap van een leidende rol hierin te spelen. Wij zijn in een interessante discussie in de regio over waar een abstract concept van individuele mensenrechten eindigt en waar het concept van collectieve rechten en verantwoordelijkheden begint. Waar overstijgen de collectieve rechten van bescherming van totale samenlevingen de individuele mensenrechten? Dit onderwerp is tijd gebonden en wij kunnen ook niet altijd blijven wachten”, aldus de CEC topman.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?