Als onderdeel van het project Enabling Gender Responsive Disaster Recovery, Climate and Environmental Resilience in the Caribbean (EnGenDER) dat door het United Nations Development Programme (UNDP) en zijn partners wordt uitgevoerd, is het International Institute for Sustainable Development (IISD) nu bezig een Sectoral Adaptation Strategy and Action Plan (SASAP) te ontwikkelen. Dit is een sectorale adaptatiestrategie met actieplan inclusief een gender-responsieve begroting, die tot doel heeft de klimaatrisico’s van de watersector in Suriname aan te pakken. De VSB heeft onlangs deelgenomen aan een stakeholdersbijeenkomst waarin werd gevraagd naar onze feedback inzake SASAP van de watersector in Suriname.

In juni 2020 heeft Suriname zijn Nationaal Aanpassingsplan (NAP) voor 2019-2029 ingediend bij de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Hier in zijn de watervoorraden geïdentificeerd als een prioriteitssector voor aanpassing aan klimaatverandering. Het gender-responsieve SASAP moet de prioriteiten in de strategische aanpassingsactiviteiten van de watersector bepalen en een begrotingsconceptverklaring bevatten voor aanpassingsinitiatieven die in overeenstemming zijn met de prioriteiten. Dit document zal als basis dienen voor de actoren in de sector om klimaatadaptatie op te nemen in hun besluitvorming en een duidelijk pad te bieden voor het opbouwen van klimaatbestendigheid tussen nu en 2029. Volgens Suriname’s NAP beïnvloeden genderverschillen de kwetsbaarheid van mensen voor de nadelige effecten van klimaatverandering. Daarom zal SASAP maatregelen en activiteiten vaststellen om zekerheid te geven dat de zorgen en ervaringen van vrouwen en mannen worden aangepakt.

Het SASAP wordt ontwikkeld door middel van een proces van participatie met belanghebbenden om de prioriteiten en overwegingen voor de uitvoering te bepalen.

Doelen van de stakeholderparticipatie :

  1. De prioriteiten van adaptatieactiviteiten aan de watersector bepalen op basis van de opties genoemd in het Surinaams NAP-document en andere strategiedocumenten voor de watersector.
  2. Vinden van antwoorden op belangrijke vragen met betrekking tot de ontwikkeling van een conceptverklaring voor genderresponsieve adaptatie-initiatieven in de waterindustrie.

Tijdens het proces van stakeholdersparticipatie zullen belangrijke overheidsdepartementen, niet-gouvernementele organisaties, academische instellingen, particuliere bedrijven, overkoepelende instellingen van inheemse en tribale volken en internationale organisaties worden geconsulteerd. De eerste stap omvat discussies binnen de stakeholdergroep en heeft tot doel inzicht te krijgen in de prioritaire aanpassingsacties van de sector. De tweede stap brengt verschillende stakeholdersgroepen samen voor bredere discussies om de bevindingen te verifiëren en de prioriteiten te verduidelijken die zullen worden opgenomen in de SASAP en conceptnotities.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?