Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. en zijn partner Chevron Exploration Suriname Limited hebben op 13 oktober 2021 het productiedelingscontract voor het offshore-blok 5 ondertekend.
Door het aangaan van de Production Sharing Contract (PSC) geeft Staatsolie aan Chevron exploratie-, ontwikkelings- en productierechten en heeft daarbij tevens het recht op veertig procent participatie. Voor het eerst in de geschiedenis van Staatsolie neemt het bedrijf, vanaf het moment van ondertekening van de PSC, met veertig procent deel als partner aan offshore-activiteiten. De samenwerking werd bekrachtigd middels de ondertekening van de Joint Operating Agreement (JOA) waarin de condities zijn aangegeven. De overeenkomsten stellen Staatsolie in staat om meer invloed in het besluitvormingsproces te hebben en houden in dat Staatsolie als partner zal meefinancieren in de eventuele ontwikkel- en productiefase.

De kosten in de exploratiefase zijn voor rekening van Chevron. De exploratieperiode zal zoals opgenomen in de PSC van Chevron zes jaren duren, opgedeeld in drie fases van twee jaren. Een signing bonus van USD 30.875.000 wordt door Chevron aan Staatsolie betaald na ondertekening van de twee contracten.

Chevron toonde belangstelling voor Blok 5 bij de Suriname Shallow Offshore Bid Round 2020/2021. In deze aanbestedingsronde konden belangstellende bedrijven een bod uitbrengen op blokken in het zogenoemde shallow offshore, het zeegebied tot 120 kilometer uit de kust en met een waterdiepte tot maximaal honderd meter. Chevron deed het meest gunstige bod voor Blok 5.
In de PSC is ook opgenomen dat Chevron voorkeur dient te geven aan materiaal, diensten en producten die door Surinaamse bedrijven worden aangeboden. Voorwaarde is wel dat die voldoen aan gestelde kwaliteits-, prijs- en overige commerciële eisen. Op deze manier wordt lokale participatie binnen de offshore-olie-industrie bevorderd.

De ondertekening van deze contracten past in de inspanning van Staatsolie om de offshore tot ontwikkeling te brengen ten voordele van de huidige en toekomstige Surinaamse samenleving. Staatsolie is er enthousiast over dat hij weer een grote speler uit de olie-industrie heeft kunnen toevoegen aan de lijst van operators. Deze partijen beschikken over middelen en systemen om de kans op een ontwikkeling te maximaliseren.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?