De Wereldbank zoekt naar manieren om haar betrokkenheid bij Suriname te intensiveren. In dit kader is een delegatie van de Wereldbank in Paramaribo. Op 21 oktober 2021 brachten Senior Country Economist Joost Draaisma en zijn collega Javier Suarez een bezoek aan de VSB. De heren werden ontvangen door directeur Malty Dwarkasing en senior Policy Officer Kamlesh Ganesh. Het bezoek had een strekking van een conversatie over de recente macro-economische ontwikkelingen en het perspectief van de private sector op het ontwikkelingsbeleid voor Suriname. Er is diepgaand gesproken over specifieke uitdagingen en prioriteiten in de komende jaren waar de rol van de private sector instrumenteel in zal zijn. Er zijn afspraken gemaakt over vervolg contact inzake financieringsmogelijkheden voor VSB leden.

Lees hier ons Macro economisch overzicht (kwartaalverslag 15 oktober 2021)

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?