De commissie vaststelling lang termijn arbeidsmarktbeleid is op 2 december 2021 geïnstalleerd door minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J). De commissie zal zich richten op het evalueren, herformuleren en consolideren van het arbeidsmarktbeleid voor de komende 10 jaren, middels een breed draagvlak. 

Het doel van deze tripartiet gestoelde commissie is het vaststellen van een arbeidsmarktbeleid en strategie middels een breed draagvlak, gericht op de vergroening van de economie, het scheppen van een gunstig arbeidsmarkt klimaat en de opkomst van nieuwe sectoren, zodat een antwoord geformuleerd wordt op de huidige en de te verwachten uitdagingen op de arbeidsmarkt. De installatie heeft plaatsgevonden op donderdag 2 december 2021.

De VSB heeft voormalig VSB directeur Steven Mac Andrew voorgedragen om namens de private sector ook een bijdrage te leveren. 

“Het is dringend om het lange termijn arbeidsmarkt beleid uit te stippelen, zodat de sociale partners beter weten wat er verwacht kan worden. Het is hiervoor noodzakelijk, dat de randvoorwaarden, zoals benodigde data en statistieken beschikbaar zijn. Hieraan zal ook gewerkt moeten worden. Een goed labour market information system (LMIS) is hierbij dus onontbeerlijk”, vertelt de heer Mac Andrew.

Dit project is een activiteit welke is opgenomen in het Decent Work Country Programme (DWCP 2) en het ontwikkelen van een actief arbeidsmarktbeleid met betrekking tot economische diversificatie en ondernemerschap (speciale focus: vrouwen, jongeren, personen in rurale gebieden) is één van de actiepunten. De commissie is belast met het opstellen van een voorlopig plan van aanpak met een activiteitenprogramma voor de commissie; het opstellen van de activiteiten waarvoor de consultant zorg moet dragen; het listen van relevante begrippen en het definiëren van die begrippen, zodat er eenduidigheid is; het verzamelen van de nodige informatie die de leden voorhanden hebben t.b.v. het uit te voeren onderzoek; het begeleiden, coördineren en monitoren van de output van de consultant.

De voorzitter van de commissie is de onderdirecteur Arbeidsmarkt van het Ministerie van AW&J, Naomi Esajas-Friperson, de secretaris is Maureen Samuels en de overige leden zijn: namens het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Manuella Vreugd, namens het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Martin Veldkamp, namens de Stichting Planbureau Suriname,   Henk van Dams, namens de Institute for Graduate Studies & Research (IGSR/ADEK), Tesora Ooft, namens de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek, Jo-Ann Keenswijk – Fung-A-Loi en namens de Vakbeweging, Dinesh Dinai.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?